ანბანთ-ქება

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ანბანთ-ქება
ავტორი: ბესიკი


არს ბრძან გნომით, დავლის ეთერს,

ვლა ზეურობს ჱელვა-თნობით,

იალ კმობით, ლალ-მინობით,

ნებ-ორბობით პირ-ჟირობით;

როს სძრავს ტანსა, უქს ფერ-ქსობით,

ღია ყელ-შლით, ჩაგრავს ცნობით;

ძრვა წელ ჭეჭელ ხედვა-ჴმობით

ჯილდოვანობს ჰალ-ჵოობით!