ამირანაშვილი შალვა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1924 შალვა ამირანაშვილი - ხონის ეკლესიის წმინდა გიორგის ხატი 1924 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1924 შალვა ამირანაშვილი - შოთა რუსთაველის პოემა “ვეფხისტყაოსანი” ძველ ქარულ ხელოვნებაში 1938 - ენიმკის მოამბე - ტომი III ტექსტი