ალექსიძე ლევან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1967 ლევან ალექსიძე - 6991 (1483 от р.Х.) год - дата первого дипломатического документа в грузино-русских отношениях 1967-1 - მაცნე ტექსტი