აბულაძე ილია - ნაბეჭდი სამეცნიერო შრომების სია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ბიბლიოგრაფიები


ისტორიკოსი:

ილია აბულაძე

კრებული:

1971 - მრავალთავი - ტომი I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

პროფ. ილ. აბულაძის ნაბეჭდი სამეცნიერო შრომების სია
[edit]

  • 1. სულხან-საბა ორბელიანის სომხური წყაროები - თსუ შრომები, ტ.III, თბ.1936 - გვ.253-270.
  • 3. იოანე დრასხანაკერტელი ["სომეხ მწერალთა ცნობები საქართველოს შესახებ"], თარგმანი შენიშვნებითა და საძიებლებით ილია აბულაძისა, თსუ გამ-ბა, თბ