သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာ  (1266) 
by သိင်္ဃသူ့သမီး

နမောဗုဒ္ဓဿ။ ။ သက္ကရစ် ၆၂၈ ခု၊ ပိသျှက်နှစ်၊ နံကာလဆန်း ၇-ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ မထိလိုမြေး၊ မင်းမယား၊ သိင်္ဃသူ့ သမီး၊ ဖြစ်သောဆင်းရဲ၊ အိုမင်းသောဆင်းရဲ၊ သေသောဆင်းရဲ၊ မချစ်သောသူနှင့်တကွ နေသောဆင်းရဲ၊ ချစ်သောသူနှင့် ကွေကွင်းသောဆင်းရဲ၊ လို၍မရသော ဆင်းရဲ၊ ဤသို့ကစသော အတိုင်းမသိသောဆင်းရဲတို့သည် နှိပ်စက်သောခန္ဓာကို စွန့်ထားခဲ့၍ ဆင်းရဲခပ်သိမ်းကင်းသော၊ ချမ်းသာစွာသော၊ မြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလျှင် ငါလိုသတည်းဟူ၍ ချစ်စွာသော၊ မြတ်သော၊ ရွှေငွေကစသော ဥစ္စာတိုကိုစွန့်၍ ပြုသော ကျောင်းတွင်နေသော၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူသော ကျေးဇူးသုံးပါးကိုရှာသော၊ သတင်းစင်သောဘုရားတပည့်သား ရဟန်းသင်္ဃာ ချမ်းသာစိမ့်သောငှာ လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ ကျွန်ခပင်း အကြွင်းမဲ့လျှင်လှူ၏။ ဤငါတို့ ပြုသောကောင်းမှုအကျိုးအတို့ ခပ်သိမ်းသော အစိုးရသော ရေမြေ့သခင်ဖြစ်သော မင်းကြီးလည်းရစေ၏။ ဤကောင်းမှု အာနုဘော်ဖြင့် ပြည်တိုင်းကား ခပ်သိမ်းသော နှိုက်နေသော လူခပ်သိမ်းသော၏ အစီးအပွား ချမ်းသာကိုရှာပေလျက် သက်တော်ရှည်စွာနေ၍ ဤ​ကောင်းမှုကို ထောက်ပင့်စေသတည်း။ မိဖုရားစသော မောင်းမတော် ခပ်သိမ်းလည်းရစေ၏။ အချင်းချင်းအမျက် အဤတစ်စေ့မရှိ၊ ချစ်သောမျက်စိဖြင့် ရှုကြရစေ၏။ ယခုရှိသော နောင်ဖြစ်လတ်အံ့ သောမင်းကြီး မင်းသား အမတ်စသော သူခပ်သိမ်းလည်း ရစေသတည်း။ အရေးအရာယူပါစေသတည်း။ ယမမင်းစသော သတ္တဝါခပ်သိမ်းလည်း ရစေသတည်း။ အရအမိကိုလိုသောသူကား အရအမိရစေ၏။ ကောင်းမှု ကိုလိုလားသောသူကား ကောင်းမှုကိုရစေ၏။ ငါလည်း ရမ္မက်ကြီးသော၊ မရောင့်ရဲတတ်သော၊ အမျက်ကြီးသော၊ သူတစ်ထူးကို ညှင်းဆဲတတ်သော၊ ပညာမရှိသော၊ မိုက်သော၊ ဝန်တိုသော၊ အပေးအကမ်းမရှိသော၊ သစ္စာမရှိသော၊ ပျက်တတ်သော၊ မေ့လျော့သော၊ အောက်မေ့တသကင်းသော မဖြစ်မူ၍ ရမ္မက်နည်းသော၊ ရောင့်ရဲလွယ်သော၊ အမျက်နည်းသော၊ သနားတတ်သော၊ ပညာရှိသော၊ အကြောင်းကိုသိတတ်သော၊ ဝန်မတိုသော၊ အပေးအကမ်းရှိသော၊ သစ္စာရှိသော၊ မပျက်တတ်သော၊ မမေ့လျော့သော၊ အောက်မေ့တသရှိသော ဤသို့သော ကျေးဇူးတို့နှင့်ပြည့်စုံလျက် သံသရာနှိုက်ကျင်လည်၍ မေတ္တေယျဘုရား မျက်မှောက်ကင်္ကာလျှင် မြတ်သောအကျွတ် တရားရလိုသတည်း။

မူရင်း[edit]

 1. နမော ဗုဒ္ဓဿ၊ ၊ သကရစ် ၆၂၈ ခု။ ပိသျက်နှစ်။ နံကာလဆန် ၇ ရျက် ကြသပတိယ်နိယ် မထိလိုဝ်မ္လိယ် မင်မိယာ သိင်္ဃသူသမီ။ ဖ္လစ်သ ဆိုဝ်ငြ
 2. ယ် အိုဝ်မင်သ ဆိုဝ်ငြယ် သိယ်သဆိုဝ်ငြယ် မချတ်သသူနှင် အကွ နိယ်သဆိုဝ်ငြယ် ချတ်သသူနှင် ကွိယ်ကင်သ ဆိုဝ်ငြယ်လိုဝ်ရုယ် မရသဆိုဝ်ငြယ်။ ဤယ်သို
 3. ဝ်က စသော အတိုင်မသီသ ဆိုဝ်ငြယ်တိုဝ်သည် နှိပ်စက်သော ခန္ဓာကိုဝ် စွန်ထာခရုယ် ဆိုဝ်ငြယ်ခပ်သိမ်ကင်သော ချမ်သာစွာသော မ္လတ်သ နိယ်ရဗန်ကိုဝ်
 4. လျှင် ငါလိုဝ်သတေဟူရုယ် ချတ်စွာသော မ္လတ်သော ရှုယ်ငုယ်က စသော ဥတ်စာတိုဝ်ကိုဝ် စွန်ရုယ်ပ္လုသော က္လောင်တွင်နိယ်သော သတင် သမာဓိ ပြညာ
 5. ဟူသော က္လည္ဇူ သုံပါသောကိုဝ် ရှာသော သတင်စင်သော ပုရှာတပေအ်သာ ရဟန်သင်္ဃာ ချမ်သာစိမ်သောငှါ လယ် ဥယန် ကျွန်ခပင် အကြွင်မယ်လျှင် လှူဧအ်။ ဤယ်ငါ
 6. တိုဝ်ပ္လုသော ကောင်မှုအက္လိုဝ်။ အတိုဝ်ခပ်သိမ်သောကိုဝ် အစိုဝ်ရသော ရိယ်မ္လိယ်အသ္ခိင်ဖ္လစ်သော မင်ကြီလေ ရစိယ်ဧအ်။ ဤယ်ကောင်မှု အာနူဘဝ်ဖ္လင် ပြည်တို
 7. င်ကာ ခပ်သိမ်သနှိုက် နိယ်သော လူခပ်သိမ်သောဧအ် အစီအဖွါချမ်သာကိုဝ် ရှာပိယ်လျက် သက်တ်ဝ်ရှည်စွာ နိယ်ရုယ် ဤယ်ကောင်မှုကိုဝ် ထောက်ပင်
 8. စိယ်သတေ။ အမိပုရှာ စသော မောင်မတ်ဝ်ခပ်သိမ်လေ ရစိယ်ဧအ်။ အချင်ချင်အမျက် အဤတစိယ် မဟိယ် ချတ်သမျက်စိယ်ဖ္လင် ရှုကြရစိယ်ဧ
 9. အ်။ ယခုဟိသော နောင်ဖ္လစ်လတ်အံသော မင်ကြီ မင်သာ အမတ်တျာ စသော သူခပ်သိမ်လေ ရစိယ်သတေ အရိယ်အရံ ယူပါစိယ်သတေ။ ယမမင် စသော သတ္တဝါခပ်
 10. သိမ်လေ ရစိယ်သတေ။ အရအမိကိုဝ် လိုဝ်သောသူကာ အရအမိ ရစိယ်ဧအ်။ ကောင်မှုကိုဝ် မျှလိုသောသူကာ ကောင်မှုကိုဝ် မူရစိယ်ဧအ်။ ငါလေ ရံမက်ကြီသ
 11. မရောင်ရယ်တတ်သော။ အမျက်ကြီသော သူတစ်ထူကိုဝ် ညှန်ဆယ်တတ်သော ပြညာမဟိယ် သော မိုက်သော ဝန်တိုဝ်သော အပိယ်အကံ မဟိယ်သော။
 12. သစ္စာမဟိယ်သော ပ္လက်တတ်သော။ မိယ်လျဝ်သော ဩမိယ်တသ ကင်သော မဖ္လစ်မူရုယ် ရံ မက်နည်သော ရောင်ရယ်လွယ်သော။ အမျက်နည်သော သနာတ
 13. တ်သော ပြညာဟိယ်သော အကြောင်ကိုဝ် သိတတ်သော ဝန်မတိုဝ်သော အပိယ်အကံဟိယ် သော သစ္စာဟိယ်သော မပ္လက်တတ်သော မမိယ်လျဝ်သော
 14. ဩက်မိယ်တသ ဟိယ်သော ဤယ်သိုဝ်သော က္လည္ဇူတိုဝ်နှင် ပ္လုည္ဇုံလျက် သင်္သရာနှိုက် ကျင် လည်ရုယ် မိတ္တရျာပုရှာ မျက်မှောက်ကင်ကာလျှင်။ ဝ။
 15. မ္လတ်သ အက္လွတ်တရျာ ရလိုဝ်သတေ။ ဝ။ လှူသောလယ်ကာ မပင်စရကောင်ကမူနှိုက် လယ် ၁၀၀။ စကုအိုဝ်ဆိယ်သစ်နှိုက် လယ် ၃၉ ူ ။ ကျွန်လေ
 16. ဟိဧအ်။ စလင်ကျန်ရပ်နှိုက် လယ် (၆၀)။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ တောင်နိနှိုက်လယ် ၄၀။ ကျွန် လေ ဟိဧအ်။ မြင်စိုက်နှိုက် လယ် ၃၀။ ကျွန်လေ ဟိဧ
 17. အ်။ မတ (စရယ်)နှိုက် လယ် ၄၀။ တောင်ပ္လုန်နှိုက် လယ် (၃၀၀)ကျွန်လေဟိဧအ်။ က္လုမ်နှိုက် ၂၅၀ ခမွန်နှိုက် လယ် ၂၀၀။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ ငါ
 18. မျာနှိုက် လယ် ၁၀။ ပုသိမ်ခွင် တမစ်နှိုက် လဲ ၂၇၆၄ ူ။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ စရွမ်နှိုက် လယ် ၅၀။ ပြည်တန်တိုင်စီနှိုက် လယ် ၃၀။ ပြည်အိုဝ်ကု
 19. ယ္အ်တပိုန်နှိုက် လယ် ၃၀။ ပြည်ဖိတနိုင်နှိုက် လယ် ၃၀။ ပြည်ထ သရိယ္အ်နှိုက် လယ် ၃၀။ ပြည်တပင်နကာ နှက် လယ် ၅၀။ ပြည်ခြည်ဆည္အ်နှိုက်လ
 20. ယ် ၅၀၀။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ တရကင် ပုသိမ်နှိုက် လယ် ၁၀၀။ တယောင်နှိုက်လယ် ၁၀၀။ ကျွန်လေဟိဧအ်။ စကဝါနှိုက် လယ် ၁၀၀။ ကျွန်လေ ဟိဧအ် ပ
 21. ကစနွက်နှိုက် လယ် ၂၀၀။ ကျါန်လေ ဟိဧအ်။ ထျင်တန်လုနှိုက် လယ် ၆၀၀။ ကျွန်လေဟိဧအ်။ ဥဿီနှိုက် လယ် ၆၆၆။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ ပယ်
 22. ကုနှိုက် လယ် ၁၀၀၀။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ ဖွပ်တဝ်တွင် က္လောက်ထောင်နှိုက်လယ် ၁၀၀။ ကျွန်လေဟိဧအ်။ မ္လိယ်ပုံစောင်နှိုက် လယ် ၁၀၀
 23. ။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ စမ်ဖိုဝ္အ်ခ္လေါက် လယ် ၃၀၀။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ စဝှန်စပျင်နှိုက် လယ် ၁၀၀ ။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ မ္လစ်သာ အရပ်နှိုက် ငဖို
 24. ဝ္အ် ကိုင် ဥယန် ၇ ပယ်။ စည်သူမိယာဖိုဝ္အ် ငါရရစ်သော ၆ူ ဟု။ စိုဝ်မင်ကြီဖိုဝ္အ် ငါရရစ်သော ၅ူ။ပုပါဥယန် ၁ ရပ်။ အိုဝ္အ်(ပ သာ)မိ မျင်ပတ်
 25. သာ ဥယန် ၁ ရပ်။ စလုသမိုင် ဥယန် ၁ ရပ်။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ စပဝုင်နှိုက် အိုဝ္အ်ထန်ပင် ဥယန် ၁ ရပ်။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ ငါရစ်သင် သမိ ဥယန် ၁
 26. ရပ်။ အိုဝ္အ်ပုစ လယ်နှိုက် ဥယန် ၁ ရပ်။ ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ စပဝုင်နှိုက် အိုဝ္အ်ဥယန် ၁ ရပ်။ ကျွန် လေ ဟိဧအ် ဥယန်ခြိယ် လယ် ၁၀၀။ မနိနှိုက် ငါ
 27. ပ္လည်သင် ဥယန် ၁ ရပ်။ ဓမ္မပိစည် ဥယန် ၁ ရပ်။ ငါတိစ် ဥယန် ၁ ရပ် ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ အိုဝ္အ်တုံ ဥယန် ၁ ရပ်။ မင်ထုဝနှိုက် ငါမိုင် ဥယန် ၁ ရပ်။ ကြိုင်က
 28. နှိုင် ဥယန် ၁ ရပ်။ ငါမ္လသာ ဥယန် ၁ ရပ် ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ ငါကြတွယ် ဥယန် ၁ ရပ်။ မနီဥယန် ၁ ရပ်။ တရကင် ပုသိမ် ဥယန် ၁ ရပ်။ တလောင်ကတယ်
 29. ဥယန် ၁ ရပ်။ ဥယန်ခြိယ် လယ် ၃၀။ တနွတ်ဥယန် ၁ ရပ် ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ မလလံ ဥယန် ၁ ရပ် ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ မလလံ ငါမ္လတ် စောင္အ်သော ဥ
 30. ယန် ၁ ရပ် ကျွန်လေ ဟိဧအ်။ မလလံ ကြုင်စ ဥယန် ၁ ရပ်။ လှုသော ကျွန်ကာ မြင်မူ ငါပုံနာ သာမ္လိယ် ၁ ဥပ်။ မင်ကွန် ကရာသည် ၁ ဥပ်။ ငါယော
 31. က်သင် ကျွ ၁ ဥပ်။ ငါစွန်လွန်သင် ကျွန် ၁ ဥပ်။ ယင်တဝ်ခွင် ကျွန်တိုင် ကျွန် ၁ ဥပ်။ ပုလယ် ဥိ ကျွန် ၁ ဥပ်။ မ္လည်ကွန် အိုဝ္အ်ပုံသင်
 32. ကျွန် ၁ ဥပ်။ ငါမြိုက်သင် ကျွန် ၁ ဥပ်။ မုနလွန် ပေါင်လောင်ကျွန် ၁ ဥပ်။ ပြည်ပေါင်လှန် ကျွန် ၁ ဥပ်။ ပြည်ပေါက်ဆိပ် ကျွန် ၁ ဥပ်။ တမြည်
 33. ဆာသည် ၂၀။ စိန်ကျွန် ၃၀။ ယှန်ပိုဝ် ကုလာပ္လိယ် ၁ ဥပ်။ ငါမှိတ် ခေါင်ရန် ၁ ဥပ်။ ယန်တွန် ယန်သင် ၁ ဥပ်။ ကြပင်ကျွန် ၁ ဥပ်။ ပယ်ကူ သူကြီသာ ကျွန် ၁
 34. ဥပ်။ ပယ်ကူ ကျွန်သိ ၄၀။ ပ္လုန်လိုင်ကျွန် ၁၀။ ငါဆောင် ငါချံ ငါသံတိုင်သာ မ္လိယ် ၃၀။ ။ ပုကံ နှိုက် ဟိယ်သောကျွန်ကာ ငါချတ်သိသင် ၁။ ကုလာသုရယ် ၁။ ကု
 35. လာ သုရယ် သာ မဆင်ခြင် ၁။ မဆင်ခြင်သာ ငါကြွံ ၁။ ငါသလုံ ၁။ ငါရောက် ၁။ ငါခုယ် ၁။ ဓရမူ ၁။ ငါဖ္လစ်ကောင် ၁။ ငါဖ္လစ်ကောင် သာ ငါပန်တူ ၁။ ငါ
 36. ချတ်စွာ ၁။ ငါချတ်စွာ သာ ငါသက်ရှည် ၁။ ကွံမရစာ ၁။ ကွံမရစာ သာ ငါခုယ် ၁။ ငါကောင်မှု ၁။ ငါရုနာ ၁။ ငါလတ် ၁။ ငါပုလယ် ၁။ ငါပုလယ် သာ ငါကြွံ ၁။
 37. ငိ နိုဝ်စိုတ် ၁။ ငါရွတ် ၁။ ငါရွာဟာင် ၁။ ငါရွာဟော င်္သာ ငါဖုန်စလောင် ၁။ ငါမာ သာ ငဖ ၂။ ငါလာကောင် သာ ငါဖုန်လောင် ၁။ ငါနောက်ကောင် ၁။ ငါလှိပု ၁
 38. ။ ငါလှိပု သာ ငါချတ်ဥိ ၁။ ငါကုလာ ၁။ ငါကုလာ သာ ငါချတ်ကြီ ၁။ ငါစည်စိံ ၁။ ငါပ္လည်ဖ ၁ ။ ငါပ္လည်ဖ သာ ငါညိုဝ် ၁။ ငါဖုန်စာ ၁။ ငါဖုန်စာ သာ
 39. ငါနှောင် ၁။ ငါလတ် ၁။ ငါရှင် ၁။ ငါသဖင် ၁။ ငါဖ္လစ်စင် ၁။ မိဥိ ၁။ ယံပေါ ၁။ အိုဝ္အ်ကြံစုံ ၁။ အိုဝ္အ်ဖက္ဆွတ် ၁။ စစ္စီယ်မကြံ ၁။ အိုဝ္အ်တန်လိုင် ၁။ အိုဝ္အ်ကုရည် သာ အမိ
 40. ၂။ အိုဝ္အ်ပယ် သာ အမိ ၃။ မကြံဆ ၁။ မပျက်စိမိ ၁။ မပျက်စိ ၁။ အိုဝ်မာ သာ အမိ ၂။ မတ ပယ် ၁။ ကုလာမြင္အ် ၁။ သမီ ကိုဝ်တန်မဆောင် ၁။ ကိုဝ်တ
 41. န်မဆောင် သမိ အိုဝ္အ်ခင် ၁။ အိုဝ္အ်ကြီ သာ အမိ ၂။ အိုဝ္အ်ပုလယ် ၁။ အိုဝ္အ်ပြည် ၁။ ပုသိမ်သည် သာ အမိ ၃။ အိုဝ္အ်လတ် ၁။ အိုဝ္အ်မသိန် ၁။ အိုဝ္အ်မသိန် သမီ မ္လတ်
 42. ခ္လျင်စွာ။ အိုဝ္အ်ချတ်ဥိ ၁။ အိုဝ္အ်ပယ်ကြီ ၁။ အိုဝ္အ်မိ ၁။ အိုဝ္အ်တခု ၁။ အိုဝ္အ်တခု သမိ ချတ်တပ်စွာ ၁။ နင်သမတန် ၁။ အိုဝ်စုံ သာ အမိ ၂။ ခန်ယာလျ
 43. က် ၁။ ခိရှာမုံ ၁။ မသိသလော ၁။ မုန်ကျင်လိ ၁။ ကုလာပု ၁။ အခေါင်သွန် ၁။ အခေါင်သွန် သမိ အိုဝ္အ်မ္လိယ်မည် ၁။ အိုဝ္အ်ဆုမ် ၁။ အိုဝ္အ်ပေါင်ဖဝ် ၁။ အိုဝ္အ်
 44. ဖုန်ဆောင် ၁။ အိုဝ္အ်ဖုန်ဆောင် သမီ အိုဝ္အ်တဆတ် ၁။ အိုဝ္အ်သျံ ၁။ အိုဝ္အ်ထွယ် ၁။ ဓရမူ ၁။ ငါစကု မိယာ သာအမိ ၃။ အိုဝ္အ်မိုန် ၁။ အိုဝ္အ်ဖုန်လောင် သာ အမိ ၂။ အို
 45. ဤံသည် ၁။ အိုဝ္အ်ဝံပယ် ၁။ ရကန်သည် အိုဝ္အ်လတ် ၁။ အိုဝ္အ်မုယ် သမီ ၁။ အိုဝ္အ်စိုဝ် ၁။ အိုဝ္အ် လွှံမ် ၁။ တင်ကိယ် အိုဝ္အ်ကုန်ဖ္လ ၁။ မိကြီကျွန် ငါရရစ်သော ချတ်တရာ ငါ
 46. ဥိလုံ ၁။ ငါတက်သိယ် ၁။ ငါနိုင်ငံ ၁။ ငါချတ် သာအဖ ၃။ ငါလုံ ၁။ ငါလုံသာ ငါမွန် ၁။ ငါလုံ ညီ ၁။ ငါချင်ရ ၁။ ငါဖရုံ ၁။ ငါပ္လည် (ယုယ် သာ )၁။ ငါချတ်ဆင်
 47. ခိုဝ် ၁။ ငါတန်လိုင် ၁။ ငါထွန် ၁။ ငါကွံအရာ ၁။ ငါဥိလုံ ၁။ ငါဥိလုံ သာ ငါရောက် ၁။ ငါဖရင် ၁။ ငါလတ် ၁။ ငါစိုက် ၁။ ငါပေါက်စနိုင် ၁။ . . . . ပြယ် ၁
 48. ။ ငါချတ်မွန် ၁။ ငါကောင်စုံ ၁။ မသိသလော ငါခုယ် ၁။ ငါသနာ ၁။ မတု (ယ်)ခ္လျင် ၁။ ချတ် ထုယ် မခ္လ ၁။ အိုဝ္အ်ပ္လည်စင် သာအမိ ၂။ ကောင်မဖုတ် ၁။ အိုဝ္အ်ညိုဝ် သာအမိ ၃
 49. ။ လောင်မနာသင် ၁။ အိုဝ္အ်လာ ၁။ အိုဝ္အ်စင်ကြယ် ၁။ အိုဝ္အ်ကြောင် သာအမိ ၂။ အိုဝ္အ်ချတ်ဆပ် ၁။ အိုဝ္အ်ရင် ၁။ အိုဝ္အ်လှ ၁။ အိုဝ္အ်ဖ္လူစင် ၁။ အိုဝ္အ်လတ် ၁။


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.