သစ်မပြုပြင်-ချီ ရတု

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
သစ်မပြုပြင်-ချီ ရတု
by ပြည် နဝဒေးကြီး

၁။ သစ်မပြုပြင်၊ ဆံကေသျှင်လည်း၊ မတင်ဆီမွှေး၊ ဥနှယ်မြှေးခဲ့၊ လွမ်းရေးပည်းဖြင်၊ မြစ်ခွင်တလျှောက်၊ လဲးပေါက်ပွင့်ရှိမ်း၊ ညို့ညို့စိမ်း၍့၊ ပင်ယိမ်းဖားဖား၊ ပွင့်ခက်ဖျားဝယ်၊ မြလားရီရော၊ ရွှေလျောနှိုင်းတူ၊ အူရရူလျှင်၊ သောက်ယူဝတ်ရက်၊ ပုန်းညက်,ကံ့ကော်၊ ရွှေလှော်စကား၊ ချယား,ဂမုန်း၊ ကြက်ရုံး,ပျဉ်းဖြူ၊ မဉ္ဇူ,အနန်း၊ ခပ်သိမ်းပန်းတို့၊ ငုံသွန်းမလွန်၊ ပန်အံ့သသူ၊ လင့်သောဟူ၏့၊ လူတို့၌ဝယ်၊ သနားဘွယ်တိ၊ ခွေသွယ်ကြာ့သွင်၊ မျိုးအိမ့်ရှင်နှင့်၊ ရွှေရင်ကျူးလွန်၊ ဖြစ်သောဟန်ကို၊ လျှောက်ပြန်ခယ၊ ဆန်ခဲ့ရသည်။ ။ စလည်း စချစ်ဖွယ်တကား။

၂။ ပြစ်တစ်စုပင်၊ စွန်းမထင်တည့်၊ ရွှေစင်ရည်ပျောင်း၊ သွန်းဆင့်လောင်းသို့၊ ဟန်ကောင်းနွဲ့လျ၊ ဆွေသက်မျှနှင့်၊ နွှဲးကြရွှေရင်၊ ပျော်စဉ်တွင်နှိုက်၊ မြစ်ခွင်ဧရာ၊ ဆန်ခဲ့လှာသော်၊ ဗျာပါထပ်မွမ်း၊ အလွမ်းဝှန်လှိုက်၊ တ-စဉ်ကြိုက်ဝယ်၊ ဝဲးရိုက်-ဝဲးသွင်း၊ မြစ်တွင်းကွေ့ချောင်၊ စဲးသောင်ပြင်ထွန်း၊ သံပြင်ကျွန်းထက်၊ ရွှင်လန်းများစွာ၊ မြူးကြရာဝယ်၊ စာက-စည်းဆုပ်၊ ကျီး-လက်ခုပ်နှင့်၊ စည်ပုပ်မည်သာ၊ ဆက်ရက်မှာလည်း၊ မြည်အာသံညှင်း၊ တီးလင်းကွင်းနှင့်၊ ငြင်းကား-ငှက်တော်၊ လှေလှော်-ရင်ဘောင်၊ ဖောင်ကား-ဝံဘို၊ ဝံလို-အဲးထူး၊ နှဲးကျူး-ဥသြ၊ ရွေဘော်နှော၍့၊ တရောထိုးဟန်၊ တိရစ္ဆာန်တို့၊ သဏ္ဌာန်ရင့်ညောင်း၊ ဥဒေါင်းဖို,မ၊ က,သည့်မောင်နှံ၊ ငှက်ပေါင်းသံကို၊ တရံဆွတ်မျှ၊ ကြားလကလျှင်၊ ဝတ်စတော်နှင့်၊ လွမ်းခွင့်ဖြေကာ၊ ချစ်ခြင်းရာကို၊ ညိုပြာအတူ၊ ဖြူပြာတမျှ၊ နတ်နှယ်လှသည်။ ။ မြလည်း မြနှစ်ဆွယ်တကား။

၃။ လစ်စနုလျှင်၊ ဥတုဂိမှာန်၊ တောင်လေပြန်က၊ ပြင်းထန်ရေရူး၊ မြူးတုံငါးကြင်း၊ သစ်ခပင်းတို့၊ ငုံကင်းရုံးစု၊ ဖုတုံ(ဖူးနု)ခက်ဖြာ၊ ပန်းတကာတွင်၊ ရွှေသာနှိုင်းပြီး၊ တသီး-တရုပ်၊ ဦးထုပ်-ပတ္တမြား၊ မြကား-ခြားသွယ်၊ သန္တာချယ်၍့၊ ဆန်းကြယ်လွန်ကြူး၊ ပန်းတင့်ထူးသည်၊ မဖူးနှိုင်းပြိုင်၊ မဥ္ဇူခိုင်ကို၊ လက်ကိုင်သီရုံး၊ ချစ်စ,ထုံး၍့၊ ကုံးသည့်လက်နှင့်၊ ဆင်တိုင်းတင့်၏၊ နတ်ရှင့်သည်းကြား၊ ချာ-မခြားတည့်၊ စုလျားဘွဲ့ရစ်၊ ခွေစံနစ်နှင့်၊ ရွှေခေတ္တမည်၊ ဘ,မင်းပြည်သို့၊ ကြွေးစည်ငြင်းစောင်း၊ ပဲ့ပေါင်းကွန်းစင်၊ လောင်းနီလျင်ထက်၊ မြစ်ခွင်ဧရာ၊ ဆန်ခဲ့လှာသော်၊ လက္ခဏာမချို့၊ မမို့မရှိုက်၊ လှိုက်လှိုက်မေးပါး၊ လှထွားနှာရောင်၊ မျက်တောင်ကော့ဖြူး၊ နဖူးတိကျယ်၊ မငယ်နားရွက်၊ မွေ့သက်ရေသား၊ မွတ်မွတ်ထွားကို၊ နှိုင်းရှားလူ့ရွာ၊ မရသာတည့်၊ ကလျာနိကာယ်၊ တဆယ်မက၊ ကြံတွက်ဆသည်။ ။ မျှလည်း မျှနှစ်သွယ်တကား ။

PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.