လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ဗုံကြီးသံ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
လယ်ထွန်မင်္ဂလာ ဗုံကြီးသံ
by သံတော်ဆင့် ဆောမြို့စား ဦးစီ

ဆဒ္ဒါန်ရှင် ရွှေထွန်းနှင်းတယ်။ ကျွန်းခွင်ကဧလေ့။ ။ မိုးသုံးချက်ညီ၊ ရွှေနာရီနှင့်အောင်ရေပေးတယ်။ သောင်းနှယ်ပျံ့ကျေး။ ။ အနော်မာပုံစနစ်နှင့်။ ဘုန်းတော်ဖြစ်နဒီပြင်ကို။ လောင်းလျှင်နှင့်ကူးလေ့။ ။ မှာဘက်ခွင်။ ဥယဉ်ကပန်းစုံသင်းတယ်။ မင်းမင့် ဉာဏ်မှူးလေး။ ။ ရတနာနဒီရိုးက။ ရွှေမိုဃ်းငယ်ဟန်ဆင်တယ်။ ရွာချင်လင့်လေး။ ။ ကိုးနယ်ပိုင့်ရှင်။ ရွှေထွန်နှင်တဲ့သည်ခါ တွင်းမှာ။ လင်းပါမှလေး။ ။ ရာထီးပိုင်မွေတော်သတဲ့။ သုံးလောကမာရဇိန်။ ဘုန်းရှိန်ပျံ့မွှေးလေ့။ ။ ကျွတ်တန်းငယ်ရွယ်။ မောင်နှင့်မယ်-ရွှေလှိုင်ဦးမှာ။ ဖူးချည်စို့လေး။ ။ ရွှေမန်းဆိုတောင်တော်ဦးက။ ကြူးလာတဲ့မိုဃ်းသံငယ်၊ အုံးညံခြိမ့် ကြွေးလေ့။ ။ တာတော်ခွင်၊ ရေဝင်အောင် ရွှေကတွတ်ကို။ မင်းလွှတ်ခဲ့လေး။ ။ ပျိုစိုက်တဲ့လယ်ကန်သင်းမှာ၊ မြင်းနီနှင့် ညနေဆီကို၊ စိုင်းသီလို့ပြေးလေ့။ ။ မြင်လိုက်ကဲ့နော်။ ခေါင်းပေါ်မှာတရာကျေး[1]နှင့်။ ထူးလို့ယဉ်ကြေးလေး။ ။

ခက်ဆစ်[edit]

  1. ခေါင်းပေါ်မှာတရာကျေး = ခေါင်း၌ ကျေးရုပ်ပေါင်းတရာ ရှိသော ပုဝါခေါင်းပေါင်းကို ပေါင်းထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.