မွန်ရာဇဝင်/အခန်း-၄၀

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
မွန်ရာဇဝင်  (1785) 
တကာရွတ်ပိမင်းအကြောင်း

ဟတ္ထိရာဇာမည်သော ဗညားရန်မင်း မရှိလျှင် သည်မင်း၏သားတော် ပတိရရာဇာ သမုတ်သော သက်တော် ၁၆ နှစ်ရွယ်ရှိ တကာရွတ်ပိ မင်းပြုသည်။ သည်မင်းကို ပညာရှိဗေဒင်ဆရာတို့က အသက် ၉၀ ကျော်မှ အနိစ္စဖြစ်မည်ဟု ပြောဟောချက်ရှိသော်လည်း ပယောဂယှဉ်၍ နှဲအိုးစည်ဗုံမောင်းတို့နှင့် တောမှာ ဆင်အလိုက်အလန်ကိုသာ စိတ်ရှိ၍ တောတွင်ပင် အနိစ္စဖြစ်သည်။