ပပငယ်လေဝင်းဝင်း-ချီ ပတ်ပျိုး

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ပပငယ်လေဝင်းဝင်း-ချီ ပတ်ပျိုး
by တွဲဖက်ရုံးစာရေး မောင်မောင်တာ
ဂီတဝိသောဓနီမူ

ပပငယ်လေ ဝင်းဝင်း။ မှန်ရဝေဆောင်။ ကိုယ်ရောင်တိုက်ခန်းလင်း။ ။ ဟန်တခါပြင် ရွှေစင်ဆယ်တင်း။ ဆက်သွင်းပုံသေ။ သိန်းတန်တဲ့မေလေလေ့။ တင့်ကြူးငယ်မူရာထွေ။ ။ မြင်သူမြင်သူဗျာဝေ။ ကွဲကြေအံ့မဆုံး။ ။ တင်ကာတင်ကာ-သွင်မျက်ခုံး။ ။ ချယ်မှင်ရောင်ပိတုန်းငယ်နှင့်။ သန်းခါမှောင်။ ။ မျက်လုံးတော်ရောင်။ သောက်ရှူးကြယ်ညီနောင်။ မြမျက်တောင် ကော့ကော့ရွှန်း။ ကေသီမှာ ဒေဝီကျမ်းစာဝင်။ မျက်နှာပြင်။ စံလွတ်ကျွန်း[1]။ ငွေလဝန်း-ပေါ်သည့်သွင်လေလေ့။ ခြောက်ပါးငယ် ပြစ်လွတ်စင်။ ။ တနဲလေ-တဖုံလေ-တနှုန်းလေ-တအင်လေ။ တနဲလေ-တဖုံလေ-တနှုန်းလေ-တအင်လေ။ မူရာမူရာစုံလင်။ နတ်ပင်လူပင်လား။ ။ ထင်ယောင်ထင်ယောင်ဝိုးတဝါး။ မြင်မြင်သူများပေက။ အံ့ခြားလေရှာ။ ။ ငုံကွမ်း ကြိုင်စွာ။ သင်းပျံ့မှုံနံ့သာ။ ရူပသာလှခေါင်ကြူး။ ခင်မေကို ကြင်ဆွေ လွဲဘူးနောင်။ မြဲခိုင်အောင် ဆောင်မယ်ကူး။ မောင်ရွယ်စူး မှန်ပါတယ်လေလေ့။ ကြော့မှူးရယ် ယုံတော့ကွယ်။ ။ သဲဘွင်ဝယ်။ ကြင်ခင်နှိုင်း။ ထင်မြင်တိုင်း။ တင့်လှတယ်။ အို-မိုးလယ်ဝေယန်ဖျား။ သူဇာထင်ရိုးမှား။ ။

(သဖြန်)
မျက်ထားတော်ချို။ မြွက်ကြားပျို ဖရဏာဟုံဖြင့်။ သဒ္ဒါရုံဧ။ ။ ထူးမြတ်သမ္ဘာ။ ဘယ်ကုသိုလ်ဘန်လာလေသည့်။ ဆွယ်စရာ ဇမ္ဗူလုံးမှာ။ နှုန်းစံဘက်ဝေး။

ခက်ဆစ်[edit]

  1. စံလွတ်ကျွန်း = စံဘက်ပြိုင်ဘက်မရှိဟု ဆိုလိုသည်။ လွတ်ကျွန်းမှာ တုကျွန်းကဲ့သို့ အတုမဲ့ အတုမရှိဟု ဆိုလိုသည်။


PD-icon.svg This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.