တွေးဆသင့်ကြောင်း ဒွေးချိုး

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
တွေးဆသင့်ကြောင်း
by အချုပ်တန်း ဆရာဖေ

လောကေ ဟတ္ထေချို့လျှင်ဖြင့်၊
လူဘို့မကောင်း။

မန်းကနက်မှာလ၊
စန်းလက် ဇာတာပြောင်လို့၊
ကဗျာလှောင် နဘေတေးကိုလ၊
ဆရာယောင် စလေရေးတယ်၊
တွေးဆသင့်ကြောင်း။ ။

မှတ်ချက်

PD-icon.svg This work was published before January 1, 1927, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.