ငါးဆင့်သမိုင်း ဒွေးချိုး

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ငါးဆင့်သမိုင်း
by စလေ ဦးပုည

ထုံးမတိမ်၊‎
ငုံး အိမ် ကျူ လ သို့၊‎
တူမျှစံနှိုင်း။‎

ထပ်တညီ၊‎
ကပ္ပဋ္ဌီတင်ထိုက်တဲ့၊‎
‎ယဉ်သိုက်ဝင် သည်မေနှင့်ရယ်၊‎
ငါးဆင့်သမိုင်း။ ။‎
(သစ္စာတိုင် ဒွေးချိုး)

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.