อิติปิโสเรือนเตี้ย (มงกุฎพระพุทธเจ้า)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

อิติปิโสวิเสเส อิอิเสเสพุทธะนาเม อิอิเมนาพุทธะตังโส อิอิโสตังพุทธะปิติอิ

หมายเหตุ[edit]

จะมี 32 อักขระ เปรียบเหมือนอาการ 32 ของพระพุทธเจ้า