อิติปิโสตรึงไตรภพ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

อิ ติ ติ วา ปิ คะ โส ภะ ภะ โธ คะ พุท วา นัง

อะ สา ระ นุส หัง มะ สัม วะ มา เท สัม ถา พุท สัต

โธ ถิ วิช ระ ชา สา จะ มะ ระ ทัม ณะ สะ สัม ริ

ปัน ปุ โน โร สุ ตะ คะ นุต โต อะ โล ทู กะ วิ


(เริ่มจากจุดเริ่มต้นมายังจุดท้าย อ่านสลับตัว)