ද්වාරය:සුචිය

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
සුචිය

Index of the Portal: namespace based on a locally-adapted version of the කොන්ග්‍රස් පුස්තකාලයේ වර්ගීකරණය system. Main class and subclass portals are shown in bold; child portals shown in normal text. Alternatively, see the top level portal Portal:Portals or jump to a random portal. For more information, see Wikisource:Portal and Help:Portals.

The card catalog files at Sterling Memorial Library, Yale University.
Card catalog

පංතිය A - සාමාන්‍ය කෘති

[edit]

Class A: General works

උප පංතිය AC*: Collective works
උප පංතිය ACA: Collections
උප පංතිය ACB: Series
උප පංතිය AE*: විශ්වකෝෂ
උප පංතිය AG*: Dictionaries and general reference
උප පංතිය AGA: Reference works
උප පංතිය AI*: සුචි
උප පංතිය AM*: Museums
British Museum
උප පංතිය AMA: Collectors and collecting
උප පංතිය AN*: පුවත්පත්
Bath Georgian newspaperThe New York TimesObama Administration Press BriefingsPress releasesPulitzers


උප පංතිය AP*: වාර සඟරා
Amazing StoriesThe New YorkerNiles' Weekly RegisterNotes and QueriesPopular Science MonthlyPunchTimeVanity FairWeird Tales
උප පංතිය AS*: Academies and learned societies
Royal Asiatic Society
උප පංතිය AY*: Yearbooks
උප පංතිය AYA: Almanacs
උප පංතිය AYB: Directories
උප පංතිය AZ*: History of scholarship and learning
Rede LectureRomanes Lecture
උප පංතිය AZA: The Humanities

පංතිය B - දර්ශනය, මනෝවිද්‍යාව සහ ආගම

[edit]

Class B: Philosophy, Psychology and Religion

උප පංතිය B**: General philosophy
උප පංතිය BC*: Logic
උප පංතිය BD*: Speculative philosophy
උප පංතිය BF*: Psychology
Astrology
උප පංතිය BH*: Aesthetics
උප පංතිය BJ*: Ethics
Ethical Culture
උප පංතිය BL*: ආගම
ConfucianismDeismHinduismJainismSermonsScientologySikhism • Taoism (Investiture of the Gods) • WitchcraftYazidi
උප පංතිය BLA: Mythology
උප පංතිය BLB: Rationalism
Freethinking
උප පංතිය BM*: Judaism
BreslovCairo Geniza
උප පංතිය BP*: ඉස්ලාම් දහම
CaliphsHadith
උප පංතිය BPA: Bahá'í Faith


උප පංතිය BPB: Theosophy
උප පංතිය BQ*: බුදු දහම
බෞද්ධ සූත්‍රත්‍රිපිටකය
උප පංතිය BR*: කිතු දහම
ChristmasDoctors of the ChurchEarly Church Fathers seriesFirst Council of NicaeaPre-Nicene ChristianityPost-Nicene ChristianityTheban Legion
උප පංතිය BS*: The Bible
Biblioþēce
උප පංතිය BT*: Doctrinal theology
Christ myth theoryCreationismEschatologySaints
උප පංතිය BV*: Practical theology
Americans United for Separation of Church and StateEcumenical CouncilsInvestiture ControversyMissionary
උප පංතිය BX*: Christian denominations
Protestantism: Adventism (Branch Davidians) • Anglicanism (Anglican Church of CanadaBook of Common PrayerChurch of EnglandThe Episcopal Church) • BaptistsCalvinism (Presbyterianism (Church of Scotland)) • ChristadelphiansChristian ScienceLutheranism (Pilgrim Evangelical Lutheran Church (Chicago, Ill.) Ladies' Aid Society) • MennonitesMethodism (Salvation Army) • MormonismQuakersSwedenborgianism
Roman Catholicism: Catholic Church EncyclicalsCouncil of TrentFirst Vatican CouncilInquisitionPopes (Linus) • Second Vatican Council
Other: CatharsDonatism

Class C - Auxiliary Sciences of History (General)

[edit]

Class C: Sciences of History

උප පංතිය CB*: History of civilization
උප පංතිය CC*: Archaeology
උප පංතිය CD*: Diplomatics
උප පංතිය CDA: Archives
උප පංතිය CDB: Seals
උප පංතිය CE*: Technical chronology and calendar


උප පංතිය CJ*: Numismatics
උප පංතිය CN*: Inscriptions and epigraphy
උප පංතිය CR*: Heraldry
උප පංතිය CS*: Genealogy
උප පංතිය CT*: Biography
Animal biographiesAutobiographiesObituariesPeople (Joe HooperAbdullah KhadrClifford SimsGeorge ThurstonAymer de Valence)

Class D - General and Old World History

[edit]

D පංතිය: ලෝක ඉතිහාසය

උප පංතිය D**: General History
Ancient culturesCharlemagneCold WarCrusadesEastern QuestionHolocaustMiddle AgesNuremberg trialsPiratesWorld War IWorld War II
උප පංතිය DA*: History of Great Britain
ChartismDiggers • English Civil War (Verney family) • Domesday surveyGlorious RevolutionHistory of the United Kingdom in the Second World War
උප පංතිය DAW: History of Central Europe
උප පංතිය DB*: History of Austria
උප පංතිය DBA: History of Liechtenstein
උප පංතිය DBB: History of Hungary
උප පංතිය DBC: History of Czechoslovakia
උප පංතිය DC*: History of France
Franco-Prussian WarFrench RevolutionHundred Years War
උප පංතිය DCA: History of Andorra
උප පංතිය DCB: History of Monaco
උප පංතිය DD*: History of Germany
Peasants' War
උප පංතිය DE*: History of the Greco-Roman world
උප පංතිය DF*: History of Greece
Byzantine Empire: Byzantine Empire
Greece: Ancient GreeceLycurgus of SpartaMessenian WarsPeloponnesian WarTheseus
උප පංතිය DG*: History of Italy
Rome: Ancient RomeDacian WarsGracchiNuma PompiliusPunic WarsRomulusZenobia
උප පංතිය DGA: History of Malta
උප පංතිය DH*: History of the Low Countries


උප පංතිය DJ*: History of the Netherlands
උප පංතිය DJK: History of Eastern Europe
Russo-Turkish Wars
උප පංතිය DK*: History of Russia
Crimean WarRussian Revolution
උප පංතිය DKB: History of the Former Soviet Republics
උප පංතිය DKC: History of Poland
උප පංතිය DL: History of Scandinavia
උප පංතිය DP*: History of Spain
War of Spanish Succession
උප පංතිය DPA: History of Portugal
උප පංතිය DQ*: History of Switzerland
උප පංතිය DR*: History of the Balkan Peninsula
Armenian Genocide
උප පංතිය DS*: ආසියාවේ ඉතිහාසය
West: Ancient Near EastInvasion of IraqPentagon's Harmony documents
Central: Bagram Theater Internment FacilityInternational military forces in AfghanistanSoviet Invasion of Afghanistan
East: Lytton ReportKorean WarOpium WarsRusso-Japanese WarVietnam War
උප පංතිය DT*: History of Africa
North: Ancient EgyptBarbary WarsMahdist WarRif Wars
South: Anglo-Zulu WarBoer Wars
උප පංතිය DU*: History of Oceania
History of AustraliaYagan
උප පංතිය DX*: History of the Romanies

Class E - History of America

[edit]

Class E: States of the United States

States: AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Other: GuamNew EnglandPuerto Rico

Class F - Local History of the United States and the Americas

[edit]

Class F: American History

American Civil WarAmerican Revolution (Intolerable Acts) • American Youth CongressChilean CoupConfederate States of America (Southern Historical Society) • Dutch AmericaFederal Convention of 1787Fenian RaidsGuantanamoHudson's Bay CompanyKentucky and Virginia ResolutionsMexican-American WarPanama CanalPhilippine-American WarQuantrill's Raid into KansasSamuel Mudd DocumentsSlavery in the United StatesSpanish-American WarUnited Nations Verification Mission in GuatemalaWar of 1812World's Columbian Exposition

පංතිය G - භූගෝලවේදය, මානවවේදය සහ විනෝදාස්වාදය

[edit]

Class G:Geography, Anthropology and Recreation

උප පංතිය G**: භූගෝලවේදය
Exploration
උප පංතිය G*A: Atlases and maps
උප පංතිය GA*: Mathematical geography
උප පංතිය GAA: Cartography
උප පංතිය GB*: Physical geography
HydrologyMountains
උප පංතිය GC*: Oceanography
උප පංතිය GE*: Environment


උප පංතිය GF*: Human geography
උප පංතිය GN*: මානවවේදය
Cultural anthropology
උප පංතිය GR*: Folklore
Arthurian legendMermaidsReynardRobin Hood
උප පංතිය GT*: Manners and customs
April Fools' DayArbor DayFashion (Spirella) • Holidays (Halloween, Valentine's Day) • HousingInternational Women's DayWomen's Equality Day
උප පංතිය GV*: Recreation and leisure
Boy Scouts of AmericaChessCard gamesIce hockeyIndianapolis 500Sports

පංතිය H - සමාජවේද

[edit]

පංතිය H: සමාජවේද

උප පංතිය H**: General social sciences
උප පංතිය HA*: Statistics
උප පංතිය HB*: Economic theory
උප පංතිය HBA: Demography
උප පංතිය HC*: Economic history and conditions
උප පංතිය HD*: Industries
Agricultural labour
උප පංතිය HDA: Land use
උප පංතිය HDB: Labor
Avocation
උප පංතිය HE*: Transportation and communications
American Association of State Highway and Transportation Officials
උප පංතිය HF*: Commerce
උප පංතිය HG*: Finance
උප පංතිය HJ*: Public finance
උප පංතිය HM*: Sociology
උප පංතිය HN*: Social history
උප පංතිය HNA: Social problems
උප පංතිය HNB: Social reform
උප පංතිය HQ*: The Family
ChildrenEroticaErotic poetryEugenicsLGBTMen's RightsSexuality
උප පංතිය HQA: Marriage
Polygamy
උප පංතිය HQB: Women
FeminismWomen's suffrage


උප පංතිය HS*: Societies
Anonymous (group)Secret societiesWikimedia Foundation
උප පංතිය HT*: Communities
උප පංතිය HTA: Classes
Slavery
උප පංතිය HTB: Race studies
AboriginalsHate groupsKu Klux Klan
උප පංතිය HV*: Social pathology
Drugs and alcoholSuicide
උප පංතිය HVA: Social and public welfare
Animal RightsAustralasian Deaf and Dumb AssociationPoverty
උප පංතිය HVB: Criminology
Global War on TerrorIRS investigation of Al CaponePrisonSeptember 11th (Zacarias Moussaoui) • TerrorismTorture
උප පංතිය HX*: Socialism
Industrial Workers of the World
උප පංතිය HXA: Communism
උප පංතිය HXB: Anarchism
CrimethInc.

පංතිය I - රට අනුව වර්ගකළ ලේඛන

[edit]

පංතිය I: රට අනුව වර්ගකළ ලේඛන

උප පංතිය IC: Counties
CornwallSurrey
Subclass IN: Nations
AfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBelarusBelgiumBrazilBruneiBulgariaCambodiaCanadaChileChinaCroatiaCyprusCzechoslovakiaCôte d’IvoireDenmark (Greenland) • East TimorEcuadorEgyptEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFijiFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceGrenadaGuatemalaGuinea-BissauGuineaGuyanaHaitiHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanකාශ්මීරයKedahKelantanKoreaLabuanLaosLatviaLebanonLiberiaLibyaLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalaccaMalayaMalaysia (JohorMaliMexicoMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMyanmarNegeri SembilanNepalNetherlandsNew ZealandNigeriaNorth BorneoNorth KoreaNorthern IrelandNorwayPahangPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPenangPerakPerlisPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRhodesiaRomaniaRussiaRwandaSabahSarawakSaudi ArabiaScotlandSelangorSerbiaSierra LeoneSingaporeSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSoviet UnionSpainශ්‍රී ලංකාවSudanSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanPortal:TajikistanTanzaniaTerengganu) • ThailandTibetTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyUgandaUkraineUnited Kingdom (EnglandUnited StatesVaticanVenezuelaVietnamWales) • YemenZimbabwe


උප පංතිය IR: Regions
BangsamoroMariana IslandsSamoan IslandsVirgin Islands
උප පංතිය IS: States
Queensland
උප පංතිය IT: Towns and Cities
CalcuttaNew OrleansOttawaWashington, D.C.
උප පංතිය IV: Villages
උප පංතිය IZ: Continents
AfricaNorth AmericaSouth AmericaAntarcticaAsiaEuropeOceania

පංතිය J - දේශපාලනවේදය

[edit]

පංතිය J: දේශපාලනවේදය

උප පංතිය J**: General legislative and executive papers
Government gazettes
උප පංතිය JA*: General political science
උප පංතිය JC*: Political theory
ConservatismDemocracyHuman rights
උප පංතිය JF*: Political institutions and public administration
Suffrage
උප පංතිය JJ*: Political institutions and public administration of North America
Canadian Security Intelligence ServiceLiberal Party of CanadaPrime Ministers of CanadaTruth and Reconciliation Commission of Canada
උප පංතිය JK*: Political institutions and public administration of the United States
Federal Government of the United States
Executive: Centers for Medicare and Medicaid ServicesFederal Communications CommissionFood and Drug AdministrationNational Aeronautics and Space AdministrationNational Archives and Records Administration (NARA Collection) • National Hurricane Center (National Hurricane Center Advisories) • National Institutes of HealthNational Institute of Standards and TechnologyNational Transportation Safety Board (Korean Air Flight 801 investigationTWA Flight 800 investigation) • Presidents of the United States (Executive OrdersGerald R. Ford Presidential Library and MuseumUnited States Presidential ProclamationsUnited States presidential veto messages) • United States Census BureauUnited States Customs ServiceUnited States Department of AgricultureUnited States Department of CommerceUnited States Department of DefenseUnited States Department of JusticeUnited States Department of LaborUnited States Department of StateUnited States Department of Transportation (Federal Railroad AdministrationFederal Transit Administration) • United States Geological SurveyUnited States Internal Revenue ServiceUnited States National Security CouncilUnited States Postal Service
Legislative: United States CongressUnited States House of RepresentativesUnited States Senate (Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) • Library of Congress (United States Copyright Office)


Subclass JK*: Political institutions and public administration of the United States (continued)
State Level: Connecticut General AssemblyDelaware General AssemblyFlorida LegislatureGeorgia General AssemblyIndiana General AssemblyMaryland General AssemblyMassachusetts General CourtNew Hampshire General CourtNew Jersey LegislatureNew York State Legislature (New York State AssemblyNew York State Senate) • Pennsylvania General Assembly (Pennsylvania House of Representatives) • Rhode Island General AssemblyVermont General AssemblyVirginia General Assembly
උප පංතිය JL*: Political institutions and public administration of the Americas
උප පංතිය JN*: Political institutions and public administration of Europe
Parliament of CataloniaParliament of EnglandParliament of the United KingdomSocialist Party of Great Britain
උප පංතිය JQ*: Political institutions and public administration of the world
Arab LeagueAustralian Freedom LeagueHong Kong Annual ReportsMinistry of Foreign Affairs of the Russian FederationParliament of IndiaPresident of the PhilippinesPresident of the Republic of Indonesia
උප පංතිය JS*: පළාත් පාලන ආයතන
ගම් සභා
උප පංතිය JV*: Colonies and colonization
උප පංතිය JVA: Emigration and immigration
EmigrationImmigration
උප පංතිය JZ*: International relations
ASEANEuropean Union (Treaties and declarations of the European Union) • League of NationsSupranational organizationsTreaties with Great BritainUnited Nations

පංතිය K - නීතිය

[edit]

For a complete list of subclasses see: List of Class K subclasses

පංතිය K: නීතිය

උප පංතිය KA*: General law
Case lawCopyright lawConstitutional documentsLegislative documents
උප පංතිය KB*: Religious law
උප පංතිය KDA: Law of the United Kingdom
Acts of the Parliament of the United KingdomConstitution of the United KingdomMagna Carta
උප පංතිය KDB: Law of England
Acts of the Parliament of England
උප පංතිය KDC: Law of Scotland
Acts of the Pre-Union Parliament of Scotland
උප පංතිය KDE: Law of Northern Ireland
Acts of the Parliament of Northern Ireland
උප පංතිය KDK: Law of Ireland
Acts of the Pre-Union Parliament of Ireland
උප පංතිය KDZ: Law of North America
British North America Acts
උප පංතිය KE*: Law of Canada
Acts of Parliament of CanadaApplications to Parliament of CanadaCanadian case lawCanadian Government AppointmentsCanadian Government NoticesCanadian Militia General OrdersCanadian Orders-in-CouncilCanadian ProclamationsConstitutional documents of Canada
උප පංතිය KF*: Law of the United States
Acts of the United States CongressesCase law of the United StatesUnited States copyright case law‎Unsuccessful attempts to amend the United States Constitution


උප පංතිය KFA: Federal law of the United States
Supreme Court of the United States
United States Court of Appeals: First CircuitSecond CircuitThird CircuitFourth CircuitFifth CircuitSixth CircuitSeventh CircuitEighth CircuitNinth CircuitTenth CircuitEleventh CircuitDistrict of Columbia CircuitFederal Circuit
උප පංතිය KFB: State law of the United States
Pre-1945 State Roads in FloridaNew Jersey case lawStates' rightsSupreme Court of Pennsylvania (Commonwealth v. Abu-Jamal)
උප පංතිය KKV: Law of Sweden
Constitution of Sweden
උප පංතිය KMH:Law of Iran
උප පංතිය KMJ: Law of Iraq
Coalition Provisional Authority
උප පංතිය KNP: Law of the Republic of China
Judicial Yuan Interpretations
උප පංතිය KNQ: Law of China
උප පංතිය KNW: Law of Indonesia
උප පංතිය KPM: Law of the Philippines
Republic Acts
උප පංතිය KPA: Law of South Korea
Supreme Court of South Korea
උප පංතිය KTL: Law of South Africa
Acts of the Parliament of South AfricaConstitutional documents of South AfricaSouth African copyright law
උප පංතිය KUH: Law of Western Australia
Western Australian parliamentary debates
උප පංතිය KZ*: Law of nations
Bilateral documentsMultilateral documentsTreatiesUnited Nations General Assembly ResolutionsUnited Nations Security Council Resolutions

පංතිය L - අධ්‍යාපනය

[edit]

පංතිය L: අධ්‍යාපනය

උප පංතිය L**: General education
Commencement addresses
උප පංතිය LA*: History of education
උප පංතිය LB*: Theory and practice of education
Children's education
උප පංතිය LC*: Special aspects of education
Homeschooling
උප පංතිය LD*: Educational institutions of the United States
Harvard UniversityUniversity of MontanaUniversity of PennsylvaniaWashington & Jefferson CollegeWoodstock College


උප පංතිය LE*: Educational institutions of America
උප පංතිය LF*: Educational institutions of Europe
Manchester University
උප පංතිය LG*: Educational institutions of the world
උප පංතිය LH*: College and school magazines and papers
උප පංතිය LJ*: Student fraternities and societies
උප පංතිය LT*: Textbooks

පංතිය M - සංගීතය

[edit]

පංතිය M: සංගීතය

උප පංතිය M*: General Music
HymnsMarchesNational anthemsOperasSheet musicSong lyrics


උප පංතිය ML: Literature on music
උප පංතිය MT: Musical instruction and study

Class N - Fine Arts

[edit]

Class N: Fine Arts

උප පංතිය N*: Visual arts
උප පංතිය NA: Architecture
උප පංතිය NB: Sculpture
උප පංතිය NC: Drawing, design and illustration
උප පංතිය ND*: Painting


උප පංතිය NE*: Print media
උප පංතිය NK*: Decorative arts
Jewellery
උප පංතිය NX*: Arts in general

පංතිය P - භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

[edit]

පංතිය P: භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

උප පංතිය P**: Philology and linguistics
උප පංතිය PA*: Greek language and literature
Ancient Greek drama
උප පංතිය PAA: Latin language and literature
උප පංතිය PB*: Modern languages
උප පංතිය PBA: Celtic languages
උප පංතිය PC*: Romanic languages
උප පංතිය PD*: Germanic languages
උප පංතිය PDA: Scandinavian languages
උප පංතිය PE*: English language
උප පංතිය PF*: West Germanic languages
Scots language
උප පංතිය PG*: Slavic languages and literatures
Russian literature
උප පංතිය PGA: Baltic languages
උප පංතිය PGB: Albanian language
උප පංතිය PH*: Uralic languages
උප පංතිය PHA: Basque language
උප පංතිය PJ*: Oriental languages and literature
Amharic literatureArabic literatureIslamic poetryIsraeli poetry
උප පංතිය PK*: Indo-Iranian languages and literature
සංස්කෘත
උප පංතිය PL*: නැගෙනහිර ආසියාවේ භාෂා හා සාහිත්‍ය
China: Chinese classicsChinese literature
India: Portal:Dravidian languages and literature
ශ්‍රී ලංකාව: සිංහල භාෂාව
උප පංතිය PLA: Languages and literatures of Africa
උප පංතිය PLB: Languages and literatures of Oceania
Inaugural Speeches by Philippine PresidentsSpeeches by Philippine PresidentsState of the Nation Speeches by Philippine Presidents
උප පංතිය PM*: Hyperborean languages


උප පංතිය PMA: American languages
උප පංතිය PMB: Artificial languages
උප පංතිය PN*: General literature
Genres: AdventureChristian fictionCowboysFantasyHorror (Cthulhu MythosGhost storiesGothic fiction) • HumourMysteryRomanceScience fiction (Apocalyptic fiction) • Thriller
Correspondance: LettersDeath threatsResignationsSuicide notes
Verse: PoetryAncient poetryChristian poetryEnlightenment poetryLimericksLove poetryMedieval poetryModern poetryRenaissance poetryRomantic poetryWar poetry
Speeches: OrationPublic addressesSpeechesEarly modern speechesModern speeches
Children: Children's literature (Newbery MedalStratemeyer Syndicate) • Children's poetry
Study of Literature: Literary criticismLiterary history
Other: ComicsDramaJournalsModern fictionNobel Prize in LiteratureNon-fiction (Modern non-fiction) • PlaysQuotationsScripts
උප පංතිය PQ*: Romanic literature
French literatureItalian literaturePortuguese literatureSpanish literature
උප පංතිය PR*: English literature
Australia: Australian literatureAustralian poetry
Canada: Canadian poetry
United Kingdom: British literatureEnglish drama (Elizabethan dramaThe Warwick Shakespeare) • The Bickerstaff-Partridge PapersExeter BookModern British literaturePoets Laureate of the United KingdomSpeeches by British Prime Ministers
උප පංතිය PS*: American literature
The Charles Henry Gauss Family PapersSpeeches by United States Presidents (Inaugural Speeches by United States PresidentsState of the Union Speeches by United States Presidents) • United States Poets Laureate
උප පංතිය PT*: Germanic literature
Danish literatureDutch literatureGerman literature (The Sorrows of Young Werther) • Old Norse literature
උප පංතිය PZ*: Fiction and juvenile belles lettres
Children's fairy talesDisneyMiscellaneous materialNursery rhymes

පංතිය Q - බටහිර විද්‍යාව

[edit]

පංතිය Q: සයන්ස්

උප පංතිය Q*: General Science
International Catalogue of Scientific Literature
උප පංතිය QA: Mathematics
International Congress of Mathematicians
උප පංතිය QB: Astronomy
Extraterrestrial lifeMeteoroidsRoyal Astronomical Society
උප පංතිය QC: Physics
MeteorologyRelativity
උප පංතිය QD: Chemistry
Alchemy
උප පංතිය QE: Geology
CenozoicChicago Field Museum of Natural HistoryGeological Society of LondonMesozoicMineralogyPaleontology (DinosaursEurypteridsPaleontology in the United States) • PaleozoicPetrology
උප පංතිය QH: Natural History and Biology
Taxonomy


උප පංතිය QK: Botany
Acacia hispidulaAcacia myrtifoliaAdenanthos cuneatusAdenanthos obovatusBanksia marginataBanksia prionotesBanksia sessilisBanksia sphaerocarpaBanksia spinulosaBanksia verticillataBillardiera scandensBrachyloma daphnoidesCephalotus follicularisCeratopetalum gummiferumCorymbia gummiferaEucalyptus capitellataEucalyptus obliquaEucalyptus piperitaEucalyptus robustaEucalyptus tereticornisGrevillea buxifoliaGrevillea linearifoliaGrevillea sericeaGrevillea speciosaLeucopogon ericoidesLeucopogon lanceolatusLissanthe strigosaLomatia silaifoliaMonotoca ellipticaMonotoca scopariaPimelea linifoliaPlatylobium formosumPultenaea stipularisScaevola ramosissimaStyphelia tubifloraSynaphea spinulosaTelopea speciosissimaTetratheca juncea
උප පංතිය QL: Zoology
BirdsInsects (Index Librorum Haliday) • Mammals
උප පංතිය QM: Human Anatomy
උප පංතිය QP: Physiology
උප පංතිය QR: Microbiology

පංතිය R - වෛද්‍යවේදය

[edit]

පංතිය R: වෛද්‍යවේදය

උප පංතිය R**: General medicine
British Medical JournalThe LancetProvincial Medical and Surgical Association
උප පංතිය RA*: Public aspects of medicine
HealthInternational Sanitary Conferences
උප පංතිය RB*: Pathology
උප පංතිය RC*: Internal medicine
American Association for Respiratory Care
උප පංතිය RD*: Surgery
උප පංතිය RE*: Ophthalmology
උප පංතිය RF*: Otorhinolaryngology
උප පංතිය RG*: Gynecology and obstetrics
Abortion


උප පංතිය RJ*: Pediatrics
උප පංතිය RK*: Dentistry
උප පංතිය RL*: Dermatology
උප පංතිය RM*: Therapeutics
උප පංතිය RMA: Pharmacology
උප පංතිය RS*: Pharmacy and materia medica
උප පංතිය RT*: Nursing
උප පංතිය RV*: Botanic, Thomsonian and eclectic medicine
උප පංතිය RX*: Homeopathy
උප පංතිය RZ*: Other systems of medicine

පංතිය S - කෘෂිකර්මය

[edit]

පංතිය S: කෘෂිකර්මය

උප පංතිය SA*: General agriculture
උප පංතිය SB*: Plant culture
උප පංතිය SD*: Forestry
උප පංතිය SF*: Animal culture
ApicultureHorsemanship


උප පංතිය SH*: Aquaculture and fisheries
උප පංතිය SHA: Angling
උප පංතිය SK*: Hunting sports

පංතිය T - තාක්ෂණය

[edit]

පංතිය T: තාක්ෂණය

උප පංතිය T**: General technology
PatentsU. S. patents
උප පංතිය TA*: Civil engineering
FTA (Geotechnical Risk Management at FTAProject Management at FTA and its GranteesProject Management Oversight at FTARisk Management at FTAProgram Events at FTA) • MTA Capital Construction
උප පංතිය TC*: Hydraulic engineering
උප පංතිය TCA: Ocean engineering
උප පංතිය TD*: Environmental technology
උප පංතිය TDA: Sanitary engineering
උප පංතිය TE*: Highway engineering
උප පංතිය TF*: Railroad engineering and operation
Channel Tunnel
උප පංතිය TG*: Bridge engineering
උප පංතිය TH*: Building construction
උප පංතිය TJ*: Mechanical engineering and machinery
උප පංතිය TK*: Electrical engineering
RadioTelegraphyTelephony


උප පංතිය TKA: Electronics
උප පංතිය TKB: Nuclear engineering
උප පංතිය TL*: Motor vehicles
උප පංතිය TLA: Aeronautics
උප පංතිය TLB: Astronautics
Cassini-HuygensSpace exploration
උප පංතිය TN*: Mining engineering
උප පංතිය TNA: Metallurgy
උප පංතිය TP*: Chemical technology
උප පංතිය TR*: Photography
Film (Star Film CompanyUniversal NewsreelVan Beuren Studios)
උප පංතිය TS*: Manufactures
උප පංතිය TT*: Handicrafts, arts and crafts
උප පංතිය TX*: Home economics
CookbooksVegetarianism

Class U - Military Science

[edit]

Class U: Military Science

උප පංතිය U**: General military science
Regret to InformWarsWeapons
උප පංතිය UA*: Armies
British ArmyUnited States Army (1901–1903—Reforming the ArmyUS Army Lineage SeriesUS Army Lineage and Honors) • NATO
උප පංතිය UB*: Military administration
Conscription
උප පංතිය UC*: Maintenance and transportation


උප පංතිය UD*: Infantry
උප පංතිය UE*: Cavalry
උප පංතිය UF*: Artillery
උප පංතිය UG*: Military engineering
United States Army Corps of Engineers
උප පංතිය UGA: Air forces
United States Air Force
උප පංතිය UH*: Other military services
War Correspondence

Class V - Naval Science

[edit]

Class V: Naval Science

උප පංතිය V**: General Naval science
උප පංතිය VA*: Navies
Royal NavyUnited States Navy
උප පංතිය VB*: Naval administration
උප පංතිය VC*: Naval maintenance
උප පංතිය VD*: Naval seamen
උප පංතිය VE*: Marines
United States Marine Corps


උප පංතිය VF*: Naval ordnance
උප පංතිය VG*: Minor services of navies
උප පංතිය VK*: Navigation
RMS TitanicShipwrecks
උප පංතිය VKA: Merchant marine
උප පංතිය VM*: Shipbuilding and naval architecture

පංතිය X - විකිමූලාශ්‍ර

[edit]

පංතිය X: විකිමූලාශ්‍ර

උප පංතිය XA*: WikiProjects
Influential BooksSalvation of Israel Project
උප පංතිය XE*: Era
Ancient and Classical textsMedieval textsModern texts


උප පංතිය XP*: Processes
Featured textsProofreading milestonesTop 100 authors
උප පංතිය XY*: Years
188018931903190419061912191619201922192319342001

Class Z - Bibliography, Library Science

[edit]

Class Z - Bibliography and Library Science

උප පංතිය ZA: Information resources
Audio recordings
උප පංතිය ZB: Books
උප පංතිය ZC: Writing
උප පංතිය ZD: Paleography
උප පංතිය ZE: Book industries and trade
American Type Founders
License documents


Subclass ZE: Book industries and trade (continued)
Publishing companies: Alfred A. KnopfAmerican Book Co.Angus & RobertsonAscherberg, Hopwood & Crew, LimitedCambridge University PressCentury Co.Chappell Harms, Inc.Charles Scribner's SonsDodd, Mead & CompanyFrancis, Day & Hunter Ltd.Frederick A. Stokes & BrotherGinn & Co.G.P. Putnam's SonsHarvard University PressHeath & Co.J. W. ArrowsmithThe Lawyers Co-operative Publishing Co.LittleMacmillan and CompanyMcLoughlin BrothersOxford University PressP. J. Kennedy & SonsR. Shugg & Co.Religious Tract SocietyTime Inc.Yale University Press
උප පංතිය ZF: Libraries
උප පංතිය ZG: Bibliography
Anonymous textsBanned books