हाँसेको साहित्य सागर

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
हाँसेको साहित्य सागर
by लेखनाथ पौड्याल


कोही वायुकुमार तुल्य बलिया गर्छन् ऊडी लङ्कन
कोही बन्धन हाल्दछन् नभसरी ढुङ्गा मुढा लीकन ।
कोही अङ्गद नील झैं घुमी घुमी आलोचना गर्दछन्
सीता निश्चय भेट्दछौं भनि कुनै आनन्दमा पर्दछन् ।।


कोही खूब घुमाइ भित्र उसमा उत्साहको मन्दर
गर्छन मन्थन देवदानव सरी पीयूषको खातिर ।
देखी त्यो कविवर्गको हरघडी चान्चल्य वा जाँगर
हाँसी नित्य छचल्किंदोछ धमिलो साहित्यको सागर ।।


This work is first published on Nepal and is now in the public domain because its copyright protection has expired by virtue of the Copyright Act, 2059 (2002). The work meets one of the following criteria:
  • It is an anonymous work or pseudonymous work and 50 years (before 1 January 1973) have passed since the date of its publication
  • It is a work created on payment of remuneration at the initiation or direction of any person or organization and 50 years (before 1 January 1973) have passed since the date of its publication
  • It is a photographic work or work of applied art and 25 years have passed since the year the work was created (ie. as of 2023, works published prior to 1 January 1998 are considered public domain).
  • It is another kind of work, and 50 years (before 1 January 1973) have passed since the year of death of the author (or last-surviving author)
  • It is a "court judgement or administrative decision"