नेपाल सरकारको बजेट भाषण आ.ब. २०७१/७२

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Nepal Government budget speech 2071-72.pdf

[1]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[edit]

  1. Budget Speech of Nepal Government Ministry of Finance