नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आ.ब. २०७१/७२

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम PDF फर्म्याटमा

[1]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[edit]

  1. Program and Policies of Nepal Government Ministry of Finance