گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار  (1868) 
by سەی یاقۆ
باز شد فصل بهار و گشت عالم لاله زار ئاشیانشان بەست مورغان لەم سەریر شاخسار
در بر باران برون شد چون حبیب از مدرسه عاشقان مدهوش و یاران زار و فاضل بیقرار
شد وزیدن باز هر سو باد از طرف چمن سان ئەدا وەک لەم دوو زوڵف سووسەن و چەتر خومار
بر گرفت اندر کف خود باز لاله جام می طرز گونای عزیزان با چه خون زار زار
بلبلان چهچه زنان از شوق گل اندر چمن گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار
در سریر قصر خوبان سربسر چون آفتاب مەهوەشان لەو فکر هەریەک سازی خۆد سازکار


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.