ناسر ڕەزازی/بەلەنجە گیان

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
بەلەنجە گیان
by ناسر ڕەزازی
ئەم ھەڵبەستە فۆلکلۆرە.

* * *


بەلەنجە گیان بەلەنجە ئۆخەی بە لار و لانجە
بارەسێو باری کردوە وەی لە شارەکەی ھەڵەبجە

وەی ژەرەژ مەوانۆ ئای جە پاین دۆڵە
ئەی داخی گرانم ھەورامان چۆڵە
وەی جا من چێش کەرۆ ھەورامان چۆڵە

بەلەنجە گیان بەلەنجە ئۆخەی بە لار و لەنجە
بارەسێۆ باری کردوە وەی لە شارەکەی ھەڵەبجە

وەی ژەرەژ مەوانۆ ئای جە پاین دۆڵە
ئەی داخی گرانم ھەورامان چۆڵە

جا ژەرەژ مەوانۆ بەرنوو وەکەنی
وەی نمازا کەرمێ سەیرو وەتەنی

بەلەنجە گیان بەلەنجە ئۆخەی بە لار و لەنجە
بارەسێۆ باری کردوە وەی لە شارەکەی ھەڵەبجە