ناسر ڕەزازی/بەرزی بەرزی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
بەرزی بەرزی
by ناسر ڕەزازی
بەشەکانی لە ئەم ھەڵبەستە کاری مەولەویە و بەشەکانی دیکەش فۆلکلۆرە.

* * *


بەرزی، بەرزی، بەرزی، شەمامە و سەری تەرزی
دەسم برد بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

ئەرێ ماوەرۆ نامەی وەی وەی جام جەمینەکەم
ئەرێ دیدەی دنیا و دین وەی وەی دنیا و دینەکەم

ئەرێ دەروون وەمەودای ھاوار خەدەنگ رێژ کەردەن
ئەرێ ریشەی سەبووریم ھاوار تاتا کێش کەردەن

ئەی خوا چی نەکەردام وەی وەی تەوەن نماکێش
ئەی گڕۆ ماچ کەرام وەی وەی نیە و چەماکێش

ئەی گۆشەی سیاماو ئازیز ھوردا و دیاوە
ئەرێ چۆن مانگ لە گۆشەی وەی وەی ھەور سیاوە

بەرزی، بەرزی، بەرزی، شەمامەو سەری تەرزی
دەسم برد بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی