مولف: مولوی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
مولوی
(قرن هفتم هجری قمری)
همچنین به زندگی‌نامه، نقل‌قول‌ها نگاه کنید. شاعر سبک عراقی


م
File:Molana.jpg
مولوی