سن اولماسه‌ك

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

سن اولماسه‌ك
محرری: توفيق فكرت

سن اولماسه‌كسن اولماسه‌ك...سنی بر لحظه‌ كورمه‌سه‌م یاخود،
بیلیرمیسك نه‌ اولور؟
سما، كونش ابدیاّ قاپانسه، بلكه‌ وجود
بو لیل سرد ایله‌ بر چاره‌ء تأنس آرار،
و بولور؛
فقط او ظلمته ممكنمیدر آلیشدیرمق
بوتون كونشله‌، سمالرله‌ بسله‌نن روحی، ‌
بو روح مجروحی؟..
سن اولماسه‌ك... سنی بولمق خیالی اولسه‌ محال،
یاشارمی یم دیرسك؟
سونر افولڭه‌ بر لحظه‌ قائل اولسه‌ خیال؛
صوغور، طوڭار، قیریلیر سندن آیریلنجه‌ نظر؛
نه‌ حزین
كلير حیات اوزمان هم وجوده‌، هم روحه‌!
یاشارمی یز سنی غیب ایتسه‌ك آه بن، قلبم
بو قلب مضطربم؟..
 سن اولماسه‌ك... بو صمیمی بر اعتراف ایثته‌:
سن اولماسه‌ك یاشامام:
سنكله‌ رابطه‌مز خوش بر ائتلاف ایشته‌؛
فقط بو رابطه‌ خالیمی روحی أزمكدن؟
آقشام
غروبه‌ قارشی دوشوندم سكون ایچنده‌ بونی:
فنا دكل سویشوب آغلامق، فقط هیهات،
بكایه‌ دكسه‌ حیات!..

توفيق فكرت