دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی/تورکی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی  (1891)  by شێخ ڕەزای‌ تاڵەبانی
تورکی

موصل والیسی حقندەکی[edit]

والیء عالیجناب ای عالم آرا آفتاب عالم آرا آفتاب، ای والی عالیجناب
فیضیاب اولسم عجب می لطفکزدن بن دخی بن دخی اولسم، عجب می لطفکزدن فیضیاب
مستجاب أیلر دعامی حق عالیکزده حق حق عالیکزده أیلرحق دعامی مستجاب
بر جواب احسان ایدرسن چوق تشکر ایلرم چوق تشکر ایلرم احسان ایدرسن بر جواب
کامیاب اولسون الهی والی پاشا تا أبد تا أبد اولسون الهی، والی پاشا کامیاب
اجتناب ایتمه رضا دن ایله تحصیل رضا أیله تحصیل ایتمه رضا دن اجتناب