دڵئاراما چ زیبایی، دڵئازارا چ ڕەعنایی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
دڵئاراما چ زیبایی، دڵئازارا چ ڕەعنایی  (1936) 
by ئەدەب
دڵئاراما چ زیبایی، دڵئازارا چ ڕەعنایی چ دڵکەش چیهر و سیمایی، چ سەرکەش قەدد و باڵایی
شەکەر لەب، شاهیدی شیرین، بتی چین، لوعبەتی ماچین سەراپا سۆسەن و نەسرین، چ لەب نووشین دڵئارایی
خوداوەندا چ مومتازی، چ شۆخ و شەنگ و غەممازی چ دەمسازی، چ هەمڕازی، چ تورفە مەجلیس ئارایی
دزی دڵ، ئافەتی جانی، قسوری عەقڵی ئینسانی فتوری زوهد و عیرفانی، فەسادی دین و دنیایی
بەسورەت ماهی ئافاقی، بەمەعنا جانی موشتاقی چ خۆش ئاداب و ئەخلاقی، چ مەحبووبی، چ زیبایی
چ بێ دینی، چ بێ ئیمان، چ بێ بونیان، چ بێ ئەرکان چ بێ شەرتی، چ بێ پەیمان، چ بەد عەهدی، چ بەد ڕایی
بەعاریز: مەعجەری پشکۆ؛ بەگێسوو: گوڵشەنی شەوبۆ ئەگەر حەققت دەوێ ئەمڕۆ، لە دنیا تاق و تەنهایی
لە مەغریب تا بەماچینت، موسەخخەر بوو بەئایینت منیش هاتوومە سەر دینت، ئەگەر سەد کە نەسارایی
نەخۆشی دەردی هیجرانم، ئەتۆی دەرمانی دەردانم وەرە ئەی ڕاحەتی جانم، کە بۆ من، تۆ مەسیحایی
وەرە ئەی ماهی تابانم، ببە جارجارە میوانم کە دەتکەم تاکو دەتوانم، بەجان و دڵ پەزیرایی
وەرە ئەی یاری دڵدارم، ببە ساتێ بەخەمخوارم بپرسە حاڵەکەی زارم، بزانە دەردی سەودایی
وەرە ساتێ بەڕەعنایی، ببینە حاڵی شەیدایی بڵێ چۆنە بەتەنهایی، ئەدەب بێ من، شەکیبایی


This work is now in the public domain in Iran, because according to the Law for the Protection of Authors, Composers and Artists Rights (1970) its term of copyright has expired for one of the following reasons:
  • The creator(s) died before 22 August 1980, for works that their copyright expired before 22 August 2010 according to the 1970 law.
  • The creator(s) died more than 50 years ago. (Reformation of article 12 - 22 August 2010)

In the following cases works fall into the public domain after 30 years from the date of publication or public presentation (Article 16):

  • Photographic or cinematographic works.
  • In cases where the work belongs to a legal person or rights are transferred to a legal person.