خوش اول زامان که حریم ویصاله محرم ایدیم

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
خوش اول زامان که حریم ویصاله محرم ایدیم
یازار: محممد فوضولی


خوش اول زامان که حریم ویصاله محرم ایدیم
نه موبتلا-یی بلا و نه موبتلا-یی غم ایدیم

گذردیم ایت‌لرین ایچره فضایی کویونده
یئریم بئهئشت-ی برین ایدی من بیر آدام ایدیم

همیشه سجده گه‌یم خاک-ی آستانه‌ن ایدی
بو اعتیبار ایله بیر سر بولند-ی عالم ایدیم

گیدا-یی کوی‌ین ایدیم بئیله ذیللتیم یوخ ایدی
سریر سلطنت-ی قرب‌ده موعظظم ایدیم

زامان زامان اثر پرتو-یی جمالیندن
موعالج-ی دیل-ی پور درد و چشم-ی پور نم ایدیم

زیاده غمزده‌یه‌م هیجر ایله خوش اول گون‌لر
که من بو غمزده لیک‌دن زیاده خوررم ایدیم

فوضولی اولماز ایمیش موحنت و فراقه موفید
بو ذوق-ی ذکر که بیردم یاره هم‌دم ایدیم