توركيه - ايران امنيت و مخادنت معاهده سى

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

توركيه - ايران امنيت و مخادنت معاهده سی

بر طرفدن توركیه ،دیكر طرفدن اران عصر حاضركهر ايكى ملته توجيهایتمكده اولدیغی احتیاجات و مجبوریت احكامنه تیعیتله موجود اولان دوستلق و قارده شلقلرینی تقویه لزومنه قائل اوله رق صمیمی مناسبتلرینك مادی شرائطنی تثبیت ایچون آرالرنده بر امنيت و مخادنت معاهده سی عقدنی تصمیم اتمشلر و بو خصوصده طهران شهرینی مذاكره محلی اوله رق تعیینده اتفاق ایله مرخصلری اولمق اوزره ،

توركيه رئيس جمهورى :

يرانده توركيه بويوك الچيسى ممدوح شوكت بكى ٬

اعلى حضرت همايون ايران شاهى :

رئس الوزرا جناب اشرف آقاى ميرزا محمد على خان قروغى ايله خارجيه وزيرى وكيلى جناب آقاى ميرزا داودمقتاحى تعيين ايله مشلردر . مذكور مرخصلر اصوله موافق كورولن صلاحیتنامه لری تعاطیدن صوكره آتیده كی :موادی قرارلاشدرمشلردر


ماده ۱- توركيه جمهوريتى ايله ايران دولتى بيننده وكذا ايكى دولتك تبعه لرى آراسنده اخلالى غير قابل صلح و صميميت و ابدى مخادنت جارى اوله جقدر.

ماده ۲- طرفين عاقديندن برى عليهنده ديكر بر ويا برقاچ دوالت ثالثه طرفندن بر حركت عسكريه واقع