بر پر جفا خوش دلبردر

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

بر پر جفا خوش دلبردر
محرری: سليم ثالث
بر پر جفا خوش دلبردر

بر پر جفا خوش دلبردربر پر جفا خوش دلبردر
مبتلایم خیلی دمدر
البت كوكل آرزو ایدر
شفتالیسی هر دم تردر


نقرات


اوپه‌بیلسه‌م سره‌بیلسه‌م
یار یار آمان آمان
كل یناغی هر شب تردر


یالواردقجه‌ عباد ایدر
انصاف ایله‌ غیری یتر
اوزرینه‌ پك واره‌مم قورقارم كه‌ قاچار كیدر


نقرات


اوپه‌بیلسه‌م سره‌بیلسه‌م
یار یار آمان آمان
كل یناغی هر شب تردر


سليم ثالث