باغ دهرڭ هم خزانن هم بهارن گورمشز

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

غزل
by نابی

غزل

باغ دهرڭ هم خزانن هم بهارن گورمشز
بز نشاطڭده غمڭده روزگارین گورمشز

چوقده مغرور اولمه كیم میخانهٔ اقبالده
بز هزاران مست مغرورڭ خمارین گورمشز

طوپ آه انكساره پایدار اولمز ینه
كشور جاهڭ نیجه سنگین حصارڭ گورمشز

بر خروشیله ایدر بیڭ خانهٔ اقبالی پست
أهل دردڭ سیل أشك انكسارین گورمشز

بر خدنگ جانگداز آهدر سرمایه‌سی
بز بو میدانڭ نیجه چابكسوارین گورمشز

بر گون ایلر دست بسته پایگاهی جایگاه
بیعدد مغرور صدر اعتبارین گورمشز

كاسهٔ دریوزه‌یه تبدیل اولور جام مراد
بز بو بزمڭ نابیا چوق باده خوارین گورمشز


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.