ای خوش اول مست که بیلمز غم عالم نه ایمیش

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ای خوش اول مست که بیلمز غم عالم نه ایمیش
یازار: محممد فوضولی


ای خوش اول مست که بیلمز غم عالم نه ایمیش
نه چکر عالم اوچون غم نه بیلیر غم نه ایمیش

بیر پری سیلسیله عشقینه دوشدوم ناگه
شیمدی بیلدیم سبب-ی خیلقت-ی آدم نه ایمیش

واعیظ اوصاف جهننم دئیر ای اهل ورع
وار اونون مجلسینه بیلکی جهننم نه ایمیش

اوخو کوکسیمدن اوتوب قالمیش ایمیش پیکانین
آه بیلدیم سبب-ی آه-ی دمادم نه ایمیش

ای فوضولی مزه-یی ساقی و صهبا بیلدین
توبه قیل تا بیله‌سن زرق و ریا هم نه ایمیش