اصسز یورد

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

اصسز یورد
محرری: محمد عاكف

اصسز یورد


گچنلر وارسه اسلامڭ شو چیگننمش دیارندن ٬
شو یوز بیڭلرجه یوردڭ قانلی ٬ زائرسز مزارندن ؛
یوره‌كلر پارچالار نوحه دیڭلر رهكذارندن ؛
بو ماتم ٬ كیم بیلیر٬ قاچ منكسر قلبڭ غبارندن
خروش ایتمكده ٬ صوڭ امیدینڭ صوڭ انكارندن ؟

بو اصسز آشیانلر ٬ بر زمان غایت معززدی ؛
بو ضاملر بویله بایقوش سسلرندن چین چین اوتمزدی  !
شو قوربغه‌لر سه‌كه‌ن وادیده جیلانلر قوشوب گزدی !
شو جوشمش ٬ آغلایان ایرماق نه خندان گولگه‌لر سزدی !
فقط ٬ بربادنكبت آنسزین هپ قیردی ٬ هپ ازدی !

وفاسز یورد  ! اوز أولادڭ ایچون اولسون ٬ وفا یوقمی ؟
نه‌دن قلبڭ قارارمش ؟ بیڭ اوجاقدن بر ضیا یوقمی ؟
الهی كیمسه‌سزلكدن بونالدم آشنا یوقمی ؟
وطنسز حانمانسز بر غریبم ... ملتجا یوقمی ؟
بوتون یوقلقمی هر یر ؟ باری بر یوق دیر صدا یوقمی ؟


محمد عاكف