ئەی بلووری گەردنی تۆ ئاینەی قودرەت نوما

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ئەی بلووری گەردنی تۆ ئاینەی قودرەت نوما  (1934) 
by ناری
ئەی بلووری گەردنی تۆ ئاینەی قودرەتنوما پڕتەوی خورشیدی حوسنت زینەتی ئەرز و سەما
سێبەری چەترەینی زوڵفت مەیمەنەتبەخشی هوما ای فروغ حُسن مه، از روی رخشان شما
آفتاب خوبی از چاه زنخدان شما
چینی ئەگریجەت بەسەر لەوحی جەبینا دامەدە ڕوشتەیی زوڵفت بە عەزمی کوشتنی من بامەدە
بۆ زیارەت هاتووم چاوم لە سەر ڕێ لامەدە عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده
باز گردد یا درآید چیست فرمان شما
موودەتێ بوو تۆ بە عەمدەن بووی بە قەتڵم مشتەری کوشتمت ئاخر بە ناحەق، بووم لە وەسڵت بێبەری
چاکی خۆت هەڵکە بە سەرما ڕامەبوورە سەرسەری دور دار از خاک و خون، دامن چو بر ما بگذری
کاندرین ره کشته بسیارند قربان شما
بێنە گەردش توو خودا شووشەی بلوورین دەمبەدەم گەر سوراحی پڕ نەکەن بۆ من، دەساچێنم بە کەم
چونکە هەر ئێوەن دەکەن ئەمڕۆ لە دڵ دەفعی ئەلەم عمرتان بادا دراز ای ساقیان بزم جم
گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما
دوور لە بەزمی یاری جانی زامی سەختم هاتە سۆ ڕوو لە من کە توو خودا ئیشم هەیە قاسید مەڕۆ
چونکی من بۆ مەحرەمی بیستوومە کەس نابێ بە تۆ ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو
کی سر حق ناشناسان گویی چوگان شما
عشق من نسبت بە ارباب وفا مستور نیست در جهان ما را بجز خاک درت منظور نیست
جسم اگر محروم باشد خاطرم مهجور نیست گرچه دورم از بساط قرب همت دور نیست
بنده شاه شمائیم و ثناخوان شما
من گەدایی کۆیی حوسنم کوا خەڵات و نیعمەتێ کەعبە کەچ نابێ ببینم من لە تۆ گەر حورمەتێ
بگرە دەستم کەوتووم، توو بی و خودا بێ زەحمەتێ ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی
تا ببوسم هم چو گردون خاک ایوان شما
ڕوو لە من کە لەحزەیە ئەی نەونەمامی میشک بۆ حەیفە ئستیغنا هەتا کەی وا بە مەغرووری مەڕۆ
بەس دڵی بشکێنە ناری مەسڵەحەت وا چاکە تۆ می‌کند حافظ دعایی بشنو و آمین بگو
روزی ما باد لعل شکر افشان شما


This work is now in the public domain in Iran, because according to the Law for the Protection of Authors, Composers and Artists Rights (1970) its term of copyright has expired for one of the following reasons:
  • The creator(s) died before 22 August 1980, for works that their copyright expired before 22 August 2010 according to the 1970 law.
  • The creator(s) died more than 50 years ago. (Reformation of article 12 - 22 August 2010)

In the following cases works fall into the public domain after 30 years from the date of publication or public presentation (Article 16):

  • Photographic or cinematographic works.
  • In cases where the work belongs to a legal person or rights are transferred to a legal person.