Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма ѳ҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма ѳ҃
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма ѳ҃.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ пѣ́сни дв҃дꙋ,
пѣ́снь і҆еремі́ева и҆ і҆езекі́илева,
люде́й преселе́нїѧ,
є҆гда̀ хотѧ́хꙋ и҆сходи́ти, ѯ҃д.
[edit]

Тебѣ̀ подоба́етъ пѣ́снь, бж҃е, въ сїѡ́нѣ, и҆ тебѣ̀ возда́стсѧ моли́тва во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. г҃. Оу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀: къ тебѣ̀ всѧ́ка пло́ть прїи́детъ. д҃. Словеса̀ беззакѡ́нникъ премого́ша на́съ: и҆ нечє́стїѧ на̑ша ты̀ ѡ҆чи́стиши. є҃. Бл҃же́нъ, є҆го́же и҆збра́лъ є҆сѝ и҆ прїѧ́лъ, всели́тсѧ во дво́рѣхъ твои́хъ. И҆спо́лнимсѧ во бл҃ги́хъ до́мꙋ твоегѡ̀: ст҃ъ хра́мъ тво́й. ѕ҃. Ди́венъ въ пра́вдѣ, ᲂу҆слы́ши ны̀, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ, ᲂу҆пова́нїе всѣ́хъ конце́й землѝ и҆ сꙋ́щихъ въ мо́ри дале́че: з҃. Оу҆готовлѧ́ѧй го́ры крѣ́постїю свое́ю, препоѧ́санъ си́лою: и҃. Смꙋща́ѧй глꙋбинꙋ̀ морскꙋ́ю, шꙋ́мꙋ во́лнъ є҆гѡ̀ кто̀ постои́тъ; смѧтꙋ́тсѧ ꙗ҆зы́цы, ѳ҃. И҆ ᲂу҆боѧ́тсѧ живꙋ́щїи въ конца́хъ ѿ зна́менїй твои́хъ: и҆схо́ды ᲂу҆́тра и҆ ве́чера ᲂу҆краси́ши. і҃. Посѣти́лъ є҆сѝ зе́млю и҆ ᲂу҆пои́лъ є҆сѝ ю҆̀, ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ ѡ҆богати́ти ю҆̀: рѣка̀ бж҃їѧ напо́лнисѧ во́дъ: ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ пи́щꙋ и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ та́кѡ (є҆́сть) ᲂу҆гото́ванїе. а҃і. Бразды̑ є҆ѧ̀ ᲂу҆по́й, ᲂу҆мно́жи жи̑та є҆ѧ̀: въ ка́плѧхъ є҆ѧ̀ возвесели́тсѧ ꙾возсїѧ́ющи꙾[1]. в҃і. Бл҃гослови́ши вѣне́цъ лѣ́та бла́гости твоеѧ̀, и҆ полѧ̀ твоѧ̑ и҆спо́лнѧтсѧ тꙋ́ка: г҃і. Разботѣ́ютъ кра̑снаѧ пꙋсты́ни, и҆ ра́достїю хо́лми препоѧ́шꙋтсѧ. д҃і. Ѡ҆дѣ́ѧшасѧ ѻ҆́вни ѻ҆́вчїи, и҆ ᲂу҆дѡ́лїѧ ᲂу҆мно́жатъ пшени́цꙋ: воззовꙋ́тъ, и҆́бо воспою́тъ.

Въ коне́цъ,
пѣ́снь ѱалма̀ воскрⷭ҇нїѧ, ѯ҃є.
[edit]

Воскли́кните гдⷭ҇еви всѧ̀ землѧ̀, по́йте же и҆́мени є҆гѡ̀, дади́те сла́вꙋ хвалѣ̀ є҆гѡ̀. г҃. Рцы́те бг҃ꙋ: ко́ль стра̑шна дѣла̀ твоѧ̑; во мно́жествѣ си́лы твоеѧ̀ со́лжꙋтъ тебѣ̀ вразѝ твоѝ. д҃. Всѧ̀ землѧ̀ да покло́нитсѧ тебѣ̀ и҆ пое́тъ тебѣ̀, да пое́тъ же и҆́мени твоемꙋ̀, вы́шнїй. є҃. Прїиди́те и҆ ви́дите дѣла̀ бж҃їѧ, ко́ль стра́шенъ въ совѣ́тѣхъ па́че сынѡ́въ человѣ́ческихъ. ѕ҃. Ѡ҆браща́ѧй мо́ре въ сꙋ́шꙋ, въ рѣцѣ̀ про́йдꙋтъ нога́ми: та́мѡ возвесели́мсѧ ѡ҆ не́мъ, з҃. Влⷣчествꙋющемъ си́лою свое́ю вѣ́комъ: ѻ҆́чи є҆гѡ̀ на ꙗ҆зы́ки призира́етѣ: преѡгорчева́ющїи да не возно́сѧтсѧ въ себѣ̀. и҃. Бл҃гослови́те, ꙗ҆зы́цы, бг҃а на́шего, и҆ ᲂу҆слы́шанъ сотвори́те гла́съ хвалы̀ є҆гѡ̀, ѳ҃. Поло́жшагѡ дꙋ́шꙋ мою̀ въ живо́тъ, и҆ не да́вшаго во смѧте́нїе но́гъ мои́хъ. і҃. Ꙗ҆́кѡ и҆скꙋси́лъ ны̀ є҆сѝ, бж҃е, разже́глъ ны̀ є҆сѝ, ꙗ҆́коже разжиза́етсѧ сребро̀. а҃і. Вве́лъ ны̀ є҆сѝ въ сѣ́ть, положи́лъ є҆сѝ скѡ́рби на хребтѣ̀ на́шемъ. в҃і. Возве́лъ є҆сѝ человѣ́ки на главы̑ на́шѧ: проидо́хомъ сквозѣ̀ ѻ҆́гнь и҆ во́дꙋ, и҆ и҆зве́лъ є҆сѝ ны̀ въ поко́й. г҃і. Вни́дꙋ въ до́мъ тво́й со всесожже́нїемъ, возда́мъ тебѣ̀ моли̑твы моѧ̑, д҃і. Ꙗ҆̀же и҆зреко́стѣ ᲂу҆стнѣ̀ моѝ, и҆ глаго́лаша ᲂу҆ста̀ моѧ̑ въ ско́рби мое́й. є҃і. Всесожжє́нїѧ тꙋ̑чна вознесꙋ̀ тебѣ̀ съ кади́ломъ, и҆ ѻ҆вны̀, вознесꙋ̀ тебѣ̀ волы̀ съ кѡзлы̀. ѕ҃і. Прїиди́те, ᲂу҆слы́шите, и҆ повѣ́мъ ва́мъ, всѝ боѧ́щїисѧ бг҃а, є҆ли̑ка сотворѝ дꙋшѝ мое́й. з҃і. Къ немꙋ̀ ᲂу҆сты̑ мои́ми воззва́хъ, и҆ вознесо́хъ под̾ ѧ҆зы́комъ мои́мъ. и҃і. Непра́вдꙋ а҆́ще ᲂу҆зрѣ́хъ въ се́рдцы мое́мъ, да не ᲂу҆слы́шитъ менѐ гдⷭ҇ь. ѳ҃і. Сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆слы́ша мѧ̀ бг҃ъ, внѧ́тъ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀. к҃. Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, и҆́же не ѿста́ви моли́твꙋ мою̀ и҆ млⷭ҇ть свою̀ ѿ менѐ.

Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ,
ѱало́мъ пѣ́сни дв҃дꙋ, ѯ҃ѕ.
[edit]

Бж҃е, ᲂу҆ще́дри ны̀ и҆ бл҃гослови́ ны, просвѣтѝ лицѐ твоѐ на ны̀ и҆ поми́лꙋй ны̀: г҃. Позна́ти на землѝ пꙋ́ть тво́й, во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ сп҃се́нїе твоѐ. д҃. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе, бж҃е, да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе всѝ. є҃. Да возвеселѧ́тсѧ и҆ да возра́дꙋютсѧ ꙗ҆зы́цы: ꙗ҆́кѡ сꙋ́диши лю́демъ правото́ю, и҆ ꙗ҆зы́ки на землѝ наста́виши. ѕ҃. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе, бж҃е, да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀ лю́дїе всѝ. з҃. Землѧ̀ дадѐ пло́дъ сво́й: бл҃гослови́ ны, бж҃е, бж҃е на́шъ, и҃. Бл҃гослови́ ны, бж҃е: и҆ да ᲂу҆боѧ́тсѧ є҆гѡ̀ всѝ концы̀ землѝ.

Сла́ва:

Въ коне́цъ,
ѱало́мъ пѣ́сни дв҃дꙋ, ѯ҃з.
[edit]

Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ, и҆ расточа́тсѧ вразѝ є҆гѡ̀, и҆ да бѣжа́тъ ѿ лица̀ є҆гѡ̀ ненави́дѧщїи є҆го̀. г҃. Ꙗ҆́кѡ и҆счеза́етъ ды́мъ, да и҆сче́знꙋтъ: ꙗ҆́кѡ та́етъ во́скъ ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀, та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ̑шницы ѿ лица̀ бж҃їѧ: д҃. А҆ првⷣницы да возвеселѧ́тсѧ, да возра́дꙋютсѧ пред̾ бг҃омъ, да насладѧ́тсѧ въ весе́лїи. є҃. Воспо́йте бг҃ꙋ, по́йте и҆́мени є҆гѡ̀: пꙋтесотвори́те возше́дшемꙋ на за́пады, гдⷭ҇ь и҆́мѧ є҆мꙋ̀: и҆ ра́дꙋйтесѧ пред̾ ни́мъ. ѕ҃. Да смѧтꙋ́тсѧ ѿ лица̀ є҆гѡ̀, ѻ҆ц҃а̀ си́рыхъ и҆ сꙋдїѝ вдови́цъ: бг҃ъ въ мѣ́стѣ ст҃ѣ́мъ свое́мъ. з҃. Бг҃ъ вселѧ́етъ є҆диномы́слєнныѧ въ до́мъ, и҆зводѧ̀ ѡ҆кова̑нныѧ мꙋ́жествомъ, та́кожде преѡгорчева́ющыѧ живꙋ́щыѧ во гробѣ́хъ. и҃. Бж҃е, внегда̀ и҆сходи́ти тебѣ̀ пред̾ людьмѝ твои́ми, внегда̀ мимоходи́ти тебѣ̀ въ пꙋсты́ни, ѳ҃. Землѧ̀ потрѧсе́сѧ, и҆́бо небеса̀ ка́нꙋша ѿ лица̀ бг҃а сїна́ина, ѿ лица̀ бг҃а і҆и҃лева. і҃. До́ждь во́ленъ ѿлꙋчи́ши, бж҃е, достоѧ́нїю твоемꙋ̀, и҆ и҆знемо́же, ты́ же соверши́лъ є҆сѝ є҆̀. а҃і. Живѡ́тнаѧ твоѧ̑ живꙋ́тъ на не́й: ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ бл҃гостїю твое́ю ни́щемꙋ, бж҃е. в҃і. Гдⷭ҇ь да́стъ глаго́лъ бл҃говѣствꙋ́ющымъ си́лою мно́гою: г҃і. Цр҃ь си́лъ возлю́бленнагѡ, ꙾красото́ю꙾[2] до́мꙋ раздѣли́ти кѡры́сти. д҃і. А҆́ще поспитѐ посредѣ̀ предѣ̑лъ, крилѣ̑ голꙋби̑нѣ посре́брєнѣ, и҆ междора̑мїѧ є҆ѧ̀ въ блеща́нїи зла́та: є҃і. Внегда̀ ра́знствитъ нбⷭ҇ный царѝ на не́й, ѡ҆снѣжа́тсѧ въ селмѡ́нѣ. ѕ҃і. Гора̀ бж҃їѧ, гора̀ тꙋ́чнаѧ, гора̀ ᲂу҆сыре́ннаѧ, гора̀ тꙋ́чнаѧ. з҃і. Вскꙋ́ю непщꙋ́ете, го́ры ᲂу҆сырє́нныѧ; гора̀, ю҆́же бл҃говолѝ бг҃ъ жи́ти въ не́й: и҆́бо гдⷭ҇ь всели́тсѧ до конца̀. и҃і. Колесни́ца бж҃їѧ тма́ми тє́мъ, ты́сѧща гобзꙋ́ющихъ: гдⷭ҇ь въ ни́хъ въ сїна́и во ст҃ѣ́мъ. ѳ҃і. Возше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀, плѣни́лъ є҆сѝ плѣ́нъ: прїѧ́лъ є҆сѝ даѧ̑нїѧ въ человѣ́цѣхъ, и҆́бо не покарѧ́ющыѧсѧ, є҆́же всели́тисѧ. к҃. Гдⷭ҇ь бг҃ъ бл҃гослове́нъ, бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь де́нь днѐ: поспѣши́тъ на́мъ бг҃ъ сп҃се́нїй на́шихъ. к҃а. Бг҃ъ на́шъ бг҃ъ є҆́же сп҃са́ти: и҆ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇нѧ и҆схѡ́дища смє́ртнаѧ. к҃в. Ѻ҆ба́че бг҃ъ сокрꙋши́тъ главы̑ врагѡ́въ свои́хъ, ве́рхъ вла̑съ преходѧ́щихъ въ прегрѣше́нїихъ свои́хъ. к҃г. Речѐ гдⷭ҇ь: ѿ васа́на ѡ҆бращꙋ̀, ѡ҆бращꙋ̀ во глꙋбина́хъ морски́хъ: к҃д. Ꙗ҆́кѡ да ѡ҆мо́читсѧ нога̀ твоѧ̀ въ кро́ви, ѧ҆зы́къ пє́съ твои́хъ ѿ вра̑гъ ѿ негѡ̀. к҃є. Ви̑дѣна бы́ша шє́ствїѧ твоѧ̑, бж҃е, шє́ствїѧ бг҃а моегѡ̀ цр҃ѧ̀, и҆́же во ст҃ѣ́мъ. к҃ѕ. Предвари́ша кнѧ̑зи бли́з̾ пою́щихъ, посредѣ̀ дѣ́въ тѷмпа́нницъ. к҃з. Въ цр҃квахъ бл҃гослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ. к҃и. Та́мѡ венїамі́нъ ю҆нѣ́йшїй во ᲂу҆́жасѣ, кнѧ̑зи і҆ꙋ́дови влады́ки и҆́хъ, кнѧ̑зи завꙋлѡ̑ни, кнѧ̑зи нефѳалі̑мли. к҃ѳ. Заповѣ́ждь, бж҃е, си́лою твое́ю: ᲂу҆крѣпѝ, бж҃е, сїѐ, є҆́же содѣ́лалъ є҆сѝ въ на́съ. л҃. Ѿ хра́ма твоегѡ̀ во і҆ерⷭ҇ли́мъ тебѣ̀ принесꙋ́тъ ца́рїе да́ры. л҃а. Запретѝ ѕвѣрє́мъ трѡ́стнымъ: со́нмъ ю҆нє́цъ въ ю҆́ницахъ людски́хъ, є҆́же затвори́ти и҆скꙋшє́нныѧ сребро́мъ: расточѝ ꙗ҆зы́ки хотѧ́щыѧ бра́немъ. л҃в. Прїи́дꙋтъ моли̑твенницы ѿ є҆гѵ́пта: є҆ѳїо́пїа предвари́тъ рꙋ́кꙋ свою̀ къ бг҃ꙋ. л҃г. Ца̑рства земна̑ѧ, по́йте бг҃ꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви, л҃д. Возше́дшемꙋ на нб҃о нб҃сѐ на восто́ки: сѐ, да́стъ гла́сꙋ своемꙋ̀ гла́съ си́лы. л҃є. Дади́те сла́вꙋ бг҃ови: на і҆и҃ли велелѣ́пота є҆гѡ̀, и҆ си́ла є҆гѡ̀ на ѻ҆́блацѣхъ. л҃ѕ. Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ: бг҃ъ і҆и҃левъ, то́й да́стъ си́лꙋ и҆ держа́вꙋ лю́демъ свои̑мъ. Бл҃гослове́нъ бг҃ъ.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ꙾ѡ҆ и҆змѣ́ншихсѧ꙾[3],
ѱало́мъ дв҃дꙋ, ѯ҃и.
[edit]

Сп҃си́ мѧ, бж҃е, ꙗ҆́кѡ внидо́ша во́ды до дꙋшѝ моеѧ̀. г҃. Оу҆глѣбо́хъ въ тимѣ́нїи глꙋбины̀, и҆ нѣ́сть постоѧ́нїѧ: прїидо́хъ во глꙋбины̑ морскі̑ѧ, и҆ бꙋ́рѧ потопи́ мѧ. д҃. Оу҆трꙋди́хсѧ зовы́й, и҆змолчѐ горта́нь мо́й: и҆счезо́стѣ ѻ҆́чи моѝ, ѿ є҆́же ᲂу҆пова́ти мѝ на бг҃а моего̀. є҃. Оу҆мно́жишасѧ па́че вла̑съ главы̀ моеѧ̀ ненави́дѧщїи мѧ̀ тꙋ́не: ᲂу҆крѣпи́шасѧ вразѝ моѝ, и҆згонѧ́щїи мѧ̀ непра́веднѡ: ꙗ҆̀же не восхища́хъ, тогда̀ воздаѧ́хъ. ѕ҃. Бж҃е, ты̀ ᲂу҆вѣ́дѣлъ є҆сѝ безꙋ́мїе моѐ, и҆ прегрѣшє́нїѧ моѧ̑ ѿ тебє̀ не ᲂу҆таи́шасѧ. з҃. Да не постыдѧ́тсѧ ѡ҆ мнѣ̀ терпѧ́щїи тебѐ, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и си́лъ: нижѐ да посра́мѧтсѧ ѡ҆ мнѣ̀ и҆́щꙋщїи тебѐ, бж҃е і҆и҃левъ. и҃. Ꙗ҆́кѡ тебє̀ ра́ди претерпѣ́хъ поноше́нїе, покры̀ срамота̀ лицѐ моѐ. ѳ҃. Чꙋ́ждь бы́хъ бра́тїи мое́й и҆ стра́ненъ сыновѡ́мъ ма́тере моеѧ̀: і҃. Ꙗ҆́кѡ ре́вность до́мꙋ твоегѡ̀ снѣде́ мѧ, и҆ поношє́нїѧ поносѧ́щихъ тѝ нападо́ша на мѧ̀. а҃і. И҆ покры́хъ посто́мъ дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ бы́сть въ поноше́нїе мнѣ̀: в҃і. И҆ положи́хъ ѡ҆дѣѧ́нїе моѐ вре́тище, и҆ бы́хъ и҆̀мъ въ при́тчꙋ. г҃і. Ѡ҆ мнѣ̀ глꙋмлѧ́хꙋсѧ сѣдѧ́щїи во вратѣ́хъ, и҆ ѡ҆ мнѣ̀ поѧ́хꙋ пїю́щїи вїно̀. д҃і. А҆́зъ же моли́твою мое́ю къ тебѣ̀, бж҃е: вре́мѧ бл҃говоле́нїѧ, бж҃е: во мно́жествѣ млⷭ҇ти твоеѧ̀ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, во и҆́стинѣ сп҃се́нїѧ твоегѡ̀. є҃і. Сп҃си́ мѧ ѿ бре́нїѧ, да не ᲂу҆глѣ́бнꙋ: да и҆зба́влюсѧ ѿ ненави́дѧщихъ мѧ̀ и҆ ѿ глꙋбо́кихъ во́дъ. ѕ҃і. Да не потопи́тъ менѐ бꙋ́рѧ водна́ѧ, нижѐ да пожре́тъ менѐ глꙋбина̀, нижѐ сведе́тъ ѡ҆ мнѣ̀ рове́нникъ ᲂу҆́стъ свои́хъ. з҃і. Оу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃га млⷭ҇ть твоѧ̀: по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ при́зри на мѧ̀. и҃і. Не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ ѻ҆́трока твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ скорблю̀: ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀. ѳ҃і. Вонмѝ дꙋшѝ мое́й и҆ и҆зба́ви ю҆̀: вра̑гъ мои́хъ ра́ди и҆зба́ви мѧ̀. к҃. Ты́ бо вѣ́си поноше́нїе моѐ, и҆ стꙋ́дъ мо́й, и҆ срамотꙋ̀ мою̀: пред̾ тобо́ю всѝ ѡ҆скорблѧ́ющїи мѧ̀. к҃а. Поноше́нїе ча́ѧше дꙋша̀ моѧ̀ и҆ стра́сть: и҆ жда́хъ соскорбѧ́щагѡ, и҆ не бѣ̀, и҆ ᲂу҆тѣша́ющихъ, и҆ не ѡ҆брѣто́хъ. к҃в. И҆ да́ша въ снѣ́дь мою̀ же́лчь, и҆ въ жа́ждꙋ мою̀ напои́ша мѧ̀ ѻ҆́цта. к҃г. Да бꙋ́детъ трапе́за и҆́хъ пред̾ ни́ми въ сѣ́ть и҆ въ воздаѧ́нїе и҆ въ собла́знъ. к҃д. Да помрача́тсѧ ѻ҆́чи и҆́хъ, є҆́же не ви́дѣти, и҆ хребе́тъ и҆́хъ вы́нꙋ слѧцы̀. к҃є. Проле́й на нѧ̀ гнѣ́въ тво́й, и҆ ꙗ҆́рость гнѣ́ва твоегѡ̀ да пости́гнетъ и҆̀хъ. к҃ѕ. Да бꙋ́детъ дво́ръ и҆́хъ пꙋ́стъ, и҆ въ жили́щахъ и҆́хъ да не бꙋ́детъ живы́й. к҃з. Занѐ є҆го́же ты̀ порази́лъ є҆сѝ, ті́и погна́ша, и҆ къ болѣ́зни ꙗ҆́звъ мои́хъ приложи́ша. к҃и. Приложѝ беззако́нїе къ беззако́нїю и҆́хъ, и҆ да не вни́дꙋтъ въ пра́вдꙋ твою̀. к҃ѳ. Да потребѧ́тсѧ ѿ кни́ги живы́хъ, и҆ съ првⷣными да не напи́шꙋтсѧ. л҃. Ни́щъ и҆ болѧ́й є҆́смь а҆́зъ: сп҃се́нїе твоѐ, бж҃е, да прїи́метъ мѧ̀. л҃а. Восхвалю̀ и҆́мѧ бг҃а моегѡ̀ съ пѣ́снїю, возвели́чꙋ є҆го̀ во хвале́нїи: л҃в. И҆ ᲂу҆го́дно бꙋ́детъ бг҃ꙋ па́че тельца̀ ю҆́на, ро́ги и҆зносѧ́ща и҆ па́знѡкти. л҃г. Да ᲂу҆́зрѧтъ ни́щїи и҆ возвеселѧ́тсѧ: взыщи́те бг҃а, и҆ жива̀ бꙋ́детъ дꙋша̀ ва́ша. л҃д. Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́ша ᲂу҆бѡ́гїѧ гдⷭ҇ь, и҆ ѡ҆кова̑нныѧ своѧ̑ не ᲂу҆ничижѝ. л҃є. Да восхва́лѧтъ є҆го̀ нб҃са̀ и҆ землѧ̀, мо́ре и҆ всѧ̑ живꙋ̑щаѧ въ не́мъ. л҃ѕ. Ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сп҃се́тъ сїѡ́на, и҆ сози́ждꙋтсѧ гра́ди і҆ꙋде́йстїи, и҆ вселѧ́тсѧ та́мѡ и҆ наслѣ́дѧтъ и҆̀: л҃з. И҆ сѣ́мѧ рабѡ́въ твои́хъ ᲂу҆держи́тъ и҆̀, и҆ лю́бѧщїи и҆́мѧ твоѐ вселѧ́тсѧ въ не́мъ.

Въ коне́цъ дв҃дꙋ, въ воспомина́нїе,
во є҆́же сп҃сти́ мѧ гдⷭ҇ꙋ, ѯ҃ѳ.
[edit]

Бж҃е, въ по́мощь мою̀ вонмѝ: гдⷭ҇и, помощи́ ми потщи́сѧ. г҃. Да постыдѧ́тсѧ и҆ посра́мѧтсѧ и҆́щꙋщїи дꙋ́шꙋ мою̀, да возвратѧ́тсѧ вспѧ́ть и҆ постыдѧ́тсѧ хотѧ́щїи мѝ ѕла̑ѧ: д҃. Да возратѧ́тсѧ а҆́бїе стыдѧ́щесѧ глаго́лющїи мѝ: бла́гоже, бла́гоже. є҃. Да возра́дꙋютсѧ и҆ возвеселѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѝ и҆́щꙋщїи тебѐ, бж҃е: и҆ да глаго́лютъ вы́нꙋ, да возвели́читсѧ гдⷭ҇ь, лю́бѧщїи сп҃се́нїе твоѐ. ѕ҃. А҆́зъ же ни́щъ є҆́смь и҆ ᲂу҆бо́гъ, бж҃е, помози́ ми: помо́щникъ мо́й и҆ и҆зба́витель мо́й є҆сѝ ты̀, гдⷭ҇и, не закоснѝ.

Сла́ва:

По ѳ҃-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ ѕ҃:
[edit]

Помышлѧ́ю де́нь стра́шный, ꙳ и҆ пла́чꙋ дѣѧ́нїй мои́хъ лꙋка́выхъ: ꙳ ка́кѡ ѿвѣща́ю безсме́ртномꙋ цр҃ю̀; ꙳ и҆лѝ ко́имъ дерзнове́нїемъ воззрю̀ на сꙋдїю̀ блꙋ́дный а҆́зъ; ꙳ бл҃гоꙋтро́бный ѻ҆́ч҃е, сн҃е є҆диноро́дный, ꙳ дш҃е ст҃ы́й, поми́лꙋй мѧ̀.

Сла́ва: Во ᲂу҆до́лѣ плаче́внѣ, ꙳ на мѣ́стѣ є҆́же завѣща́лъ є҆сѝ, ꙳ є҆гда̀ сѧ́деши млⷭ҇тиве, сотвори́ти првⷣный сꙋ́дъ, ꙳ не ѡ҆бличѝ моѧ̑ сокровє́ннаѧ, ꙳ нижѐ посрамѝ менѐ пред̾ а҆́гг҃лы: ꙳ но пощади́ мѧ бж҃е, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: Оу҆пова́нїе, и҆ покро́въ держа́вный ꙳ къ тебѣ̀ притека́ющихъ, бг҃ороди́тельнице, ꙳ бл҃го́е предста́тельство мі́ра, ꙳ молѝ со безпло́тными прилѣ́жнѡ, ꙳ є҆го́же родила̀ є҆сѝ чл҃вѣколю́бнѣйшаго бг҃а, ꙳ и҆зба́витисѧ дꙋша́мъ на́шымъ ѿ всѧ́кагѡ преще́нїѧ, ꙳ є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же є҆ди́нъ ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ недꙋ́гъ, и҆ сеѧ̀ и҆сцѣле́нїе вѣ́дый, и҆сцѣлѝ ю҆̀, ꙗ҆́коже вѣ́си ра́ди мно́жества млⷭ҇ти твоеѧ̀, и҆ щедро́тъ твои́хъ: поне́же ѿ дѣ́лъ мои́хъ нѣ́сть пла́стырѧ приложи́ти є҆́й, нижѐ є҆ле́а, ни ѡ҆бѧза́нїѧ, но ты̀ прише́дый не пра́вєдныѧ призва́ти, но грѣ̑шныѧ въ покаѧ́нїе, поми́лꙋй, ᲂу҆ще́дри, простѝ ю҆̀, раздерѝ рꙋкописа́нїе мно́гихъ мои́хъ и҆ стꙋ́дныхъ дѣѧ́нїй, и҆ наста́ви мѧ̀ на пра́вый пꙋ́ть тво́й, да ходѧ́й во и҆́стинѣ твое́й, возмогꙋ̀ и҆збѣжа́ти стрѣ́лъ лꙋка́вагѡ, и҆ си́це предста́нꙋ неѻсꙋжде́ннѡ пред̾ стра́шнымъ прⷭ҇то́ломъ твои́мъ, сла́вѧ и҆ воспѣва́ѧ прест҃о́е твоѐ и҆́мѧ во вѣ́ки, а҆ми́нь.


  1. ꙾прозѧба́ющи꙾
  2. ꙾ра́ди красоты̀꙾
  3. ꙾ѡ҆ и҆мꙋ́щихъ и҆змѣни́тисѧ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.