Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма з҃

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма з҃
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма з҃.

Въ коне́цъ, ѡ҆ сынѣ́хъ коре́овыхъ,
ѱало́мъ, м҃ѕ.
[edit]

Всѝ ꙗ҆зы́цы, восплещи́те рꙋка́ми, воскли́кните бг҃ꙋ гла́сомъ ра́дованїѧ: г҃. Ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь вы́шнїй стра́шенъ, цр҃ь ве́лїй по все́й землѝ: д҃. Покорѝ лю́ди на́мъ и҆ ꙗ҆зы́ки под̾ но́ги на́ша: є҃. И҆збра̀ на́мъ достоѧ́нїѧ своѐ, добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, ю҆́же возлюбѝ. ѕ҃. Взы́де бг҃ъ въ воскликнове́нїи, гдⷭ҇ь во гла́сѣ трꙋ́бнѣ. з҃. По́йте бг҃ꙋ на́шемꙋ, по́йте: по́йте цр҃е́ви на́шемꙋ, по́йте: и҃. Ꙗ҆́кѡ цр҃ь всеѧ̀ землѝ бг҃ъ, по́йте разꙋ́мнѡ. ѳ҃. Воцр҃и́сѧ бг҃ъ над̾ ꙗ҆зы́ки: бг҃ъ сѣди́тъ на прⷭ҇то́лѣ ст҃ѣ́мъ свое́мъ. і҃. Кнѧ̑зи лю́дстїи собра́шасѧ съ бг҃омъ а҆враа́млимъ: ꙗ҆́кѡ бж҃їи держа́внїи землѝ ѕѣлѡ̀ вознесо́шасѧ.

Ѱало́мъ пѣ́сни сынѡ́въ коре́овыхъ,
вторы́ѧ сꙋббѡ́ты, м҃з.
[edit]

Ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀ во гра́дѣ бг҃а на́шегѡ, въ горѣ̀ ст҃ѣ́й є҆гѡ̀, г҃. Бл҃гокоре́ннымъ ра́дованїемъ всеѧ̀ землѝ: го́ры сїѡ́нскїѧ, ре́бра сѣ́верѡва, гра́дъ цр҃ѧ̀ вели́кагѡ. д҃. Бг҃ъ ꙾въ тѧ́жестѣхъ꙾[1] є҆гѡ̀ зна́емь є҆́сть, є҆гда̀ застꙋпа́етъ и҆̀. є҃. Ꙗ҆́кѡ сѐ, ца́рїе зе́мстїи собра́шасѧ, снидо́шасѧ вкꙋ́пѣ: ѕ҃. Ті́и ви́дѣвше та́кѡ, ᲂу҆диви́шасѧ, смѧто́шасѧ, подвиго́шасѧ: з҃. Тре́петъ прїѧ́тъ ѧ҆̀ та́мѡ, бѡлѣ́зни ꙗ҆́кѡ ражда́ющїѧ. и҃. Дꙋ́хомъ бꙋ́рнымъ сокрꙋши́ши кораблѝ ѳарсі̑йскїѧ. ѳ҃. Ꙗ҆́коже слы́шахомъ, та́кѡ и҆ ви́дѣхомъ во гра́дѣ гдⷭ҇а си́лъ, во гра́дѣ бг҃а на́шегѡ: бг҃ъ ѡ҆снова̀ и҆ въ вѣ́къ. і҃. Прїѧ́хомъ, бж҃е, млⷭ҇ть твою̀ посредѣ̀ люде́й твои́хъ. а҃і. По и҆́мени твоемꙋ̀, бж҃е, та́кѡ и҆ хвала̀ твоѧ̀ на конца́хъ землѝ: пра́вды и҆спо́лнь десни́ца твоѧ̀. в҃і. Да возвесели́тсѧ гора̀ сїѡ́нскаѧ, и҆ да возра́дꙋютсѧ дщє́ри і҆ꙋдє́йскїѧ, сꙋде́бъ ра́ди твои́хъ, гдⷭ҇и. г҃і. Ѡ҆быди́те сїѡ́нъ и҆ ѡ҆быми́те є҆го̀, повѣ́дите въ столпѣ́хъ є҆гѡ̀: д҃і. Положи́те сердца̀ ва̑ша въ си́лꙋ є҆гѡ̀, и҆ раздѣли́те до́мы є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ да повѣ́сте въ ро́дѣ и҆нѣ́мъ. є҃і. Ꙗ҆́кѡ то́й є҆́сть бг҃ъ на́шъ во вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка: то́й ᲂу҆пасе́тъ на́съ во вѣ́ки.

Въ коне́цъ, сынѡ́мъ коре́ѡвымъ,
ѱало́мъ, м҃и.
[edit]

Ꙋ҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй, г҃. Земноро́днїи же и҆ сы́нове человѣ́честїи, вкꙋ́пѣ бога́тъ и҆ ᲂу҆бо́гъ. д҃. Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. є҃. Приклоню̀ въ при́тчꙋ ᲂу҆́хо моѐ, ѿве́рзꙋ во ѱалти́ри гана́нїе моѐ. ѕ҃. Вскꙋ́ю бою́сѧ въ де́нь лю́тъ; беззако́нїе пѧты̀ моеѧ̀ ѡ҆бы́детъ мѧ̀. з҃. Надѣ́ющїисѧ на си́лꙋ свою̀ и҆ ѡ҆ мно́жествѣ бога́тства своегѡ̀ хва́лѧщїисѧ: и҃. Бра́тъ не и҆зба́витъ, и҆зба́витъ ли человѣ́къ; не да́стъ бг҃ꙋ и҆змѣ́ны за сѧ̀, ѳ҃. И҆ цѣ́нꙋ и҆збавле́нїѧ дꙋшѝ своеѧ̀: и҆ ᲂу҆трꙋди́сѧ въ вѣ́къ,і҃. И҆ жи́въ бꙋ́детъ до конца̀, не ᲂу҆́зритъ па́гꙋбы. а҃і. Е҆гда̀ ᲂу҆ви́дитъ премꙋ̑дрыѧ ᲂу҆мира́ющыѧ, вкꙋ́пѣ безꙋ́менъ и҆ несмы́сленъ поги́бнꙋтъ, и҆ ѡ҆ста́вѧтъ чꙋжди̑мъ бога́тство своѐ. в҃і. И҆ гро́би и҆́хъ жили̑ща и҆́хъ во вѣ́къ, селє́нїѧ и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ, нареко́ша и҆мена̀ своѧ̑ на землѧ́хъ. г҃і. И҆ человѣ́къ въ че́сти сы́й не разꙋмѣ̀, приложи́сѧ скотѡ́мъ несмы́слєннымъ и҆ ᲂу҆подо́бисѧ и҆̀мъ. д҃і. Се́й пꙋ́ть и҆́хъ собла́знъ и҆̀мъ, и҆ по си́хъ во ᲂу҆стѣ́хъ свои́хъ бл҃говолѧ́тъ. є҃і. Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы во а҆́дѣ положе́ни сꙋ́ть, сме́рть ᲂу҆пасе́тъ ѧ҆̀: и҆ ѡ҆блада́ютъ и҆́ми пра́вїи заꙋ́тра, и҆ по́мощь и҆́хъ ѡ҆бетша́етъ во а҆́дѣ: ѿ сла́вы своеѧ̀ и҆зринове́ни бы́ша. ѕ҃і. Ѻ҆ба́че бг҃ъ и҆зба́витъ дꙋ́шꙋ мою̀ и҆з̾ рꙋкѝ а҆́довы, є҆гда̀ прїе́млетъ мѧ̀. з҃і. Не ᲂу҆бо́йсѧ, є҆гда̀ разбогатѣ́етъ человѣ́къ, и҆лѝ є҆гда̀ ᲂу҆мно́житсѧ сла́ва до́мꙋ є҆гѡ̀: и҃і. Ꙗ҆́кѡ внегда̀ ᲂу҆мре́ти є҆мꙋ̀, не во́зметъ всѧ̑, нижѐ сни́детъ съ ни́мъ сла́ва є҆гѡ̀. ѳ҃і. Ꙗ҆́кѡ дꙋша̀ є҆гѡ̀ въ животѣ̀ є҆гѡ̀ бл҃гослови́тсѧ, и҆сповѣ́стсѧ тебѣ̀, є҆гда̀ бл҃госотвори́ши є҆мꙋ̀. к҃. Вни́детъ да́же до ро́да ѻ҆тє́цъ свои́хъ, да́же до вѣ́ка не ᲂу҆́зритъ свѣ́та. к҃а. И҆ человѣ́къ въ че́сти сы́й не разꙋмѣ̀, приложи́сѧ скотѡ́мъ несмы́слєннымъ и҆ ᲂу҆подо́бисѧ и҆̀мъ.

Сла́ва:

Ѱало́мъ а҆са́фꙋ, м҃ѳ.
[edit]

Бг҃ъ богѡ́въ гдⷭ҇ь глаго́ла, и҆ призва̀ зе́млю ѿ востѡ́къ со́лнца до за̑падъ. в҃. Ѿ сїѡ́на бл҃голѣ́пїе красоты̀ є҆гѡ̀: г҃. Бг҃ъ ꙗ҆́вѣ прїи́детъ, бг҃ъ на́шъ, и҆ не премолчи́тъ: ѻ҆́гнь пред̾ ни́мъ возгори́тсѧ, и҆ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ бꙋ́рѧ ѕѣ́лна. д҃. Призове́тъ не́бо свы́ше, и҆ зе́млю, разсꙋди́ти лю́ди своѧ̑. є҃. Собери́те є҆мꙋ̀ прпⷣбныѧ є҆гѡ̀, завѣща́ющыѧ завѣ́тъ є҆гѡ̀ ѡ҆ же́ртвахъ. ѕ҃. И҆ возвѣстѧ́тъ нб҃са̀ пра́вдꙋ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ сꙋдїѧ̀ є҆́сть. з҃. Оу҆слы́шите, лю́дїе моѝ, и҆ возглаго́лю ва́мъ, і҆и҃лю, и҆ засвидѣ́тельствꙋю тебѣ̀: бг҃ъ, бг҃ъ тво́й є҆́смь а҆́зъ. и҃. Не ѡ҆ же́ртвахъ твои́хъ ѡ҆бличꙋ̀ тѧ̀, всесожжє́нїѧ же твоѧ̑ предо мно́ю сꙋ́ть вы́нꙋ: ѳ҃. Не прїимꙋ̀ ѿ до́мꙋ твоегѡ̀ тельцѡ́въ, нижѐ ѿ ста́дъ твои́хъ козлѡ́въ. і҃. Ꙗ҆́кѡ моѝ сꙋ́ть всѝ ѕвѣ́рїе дꙋбра́внїи, ско́ти въ гора́хъ и҆ воло́ве: а҃і. Позна́хъ всѧ̑ пти̑цы небє́сныѧ, и҆ красота̀ се́льнаѧ со мно́ю є҆́сть. в҃і. А҆́ще вза́лчꙋ, не рекꙋ̀ тебѣ̀: моѧ́ бо є҆́сть вселе́ннаѧ и҆ и҆сполне́нїе є҆ѧ̀. г҃і. Е҆да̀ ꙗ҆́мъ мѧса̀ ю҆́нча; и҆лѝ кро́вь козлѡ́въ пїю̀; д҃і. Пожрѝ бг҃ови же́ртвꙋ хвалы̀ и҆ возда́ждь вы́шнемꙋ моли̑твы твоѧ̑: є҃і. И҆ призови́ мѧ въ де́нь ско́рби твоеѧ̀, и҆ и҆змꙋ́ тѧ, и҆ просла́виши мѧ̀. ѕ҃і. Грѣ́шникꙋ же речѐ бг҃ъ: вскꙋ́ю ты̀ повѣ́даеши ѡ҆правда̑нїѧ моѧ̑ и҆ воспрїе́млеши завѣ́тъ мо́й ᲂу҆сты̀ твои́ми; з҃і. Ты́ же возненави́дѣлъ є҆сѝ наказа́нїе и҆ ѿве́рглъ є҆сѝ словеса̀ моѧ̑ вспѧ́ть. и҃і. А҆́ще ви́дѣлъ є҆сѝ та́тѧ, те́клъ є҆сѝ съ ни́мъ, и҆ съ прелюбодѣ́емъ ᲂу҆ча́стїе твоѐ полага́лъ є҆сѝ: ѳ҃і. Оу҆ста̀ твоѧ̑ ᲂу҆мно́жиша ѕло́бꙋ, и҆ ѧ҆зы́къ тво́й сплета́ше льщє́нїѧ: к҃. Сѣдѧ̀ на бра́та твоего̀ клевета́лъ є҆сѝ и҆ на сы́на ма́тере твоеѧ̀ полага́лъ є҆сѝ собла́знъ. к҃а. Сїѧ̑ сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆молча́хъ, вознепщева́лъ є҆сѝ беззако́нїе, ꙗ҆́кѡ бꙋ́дꙋ тебѣ̀ подо́бенъ: ѡ҆бличꙋ́ тѧ и҆ предста́влю пред̾ лице́мъ твои́мъ грѣхѝ твоѧ̑. к҃в. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ сїѧ̑, забыва́ющїи бг҃а, да не когда̀ похи́титъ, и҆ не бꙋ́детъ и҆збавлѧ́ѧй. к҃г. Же́ртва хвалы̀ просла́витъ мѧ̀, и҆ та́мѡ пꙋ́ть, и҆́мже ꙗ҆влю̀ є҆мꙋ̀ сп҃се́нїе моѐ.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ,
внегда̀ вни́ти къ немꙋ̀ наѳа́нꙋ прⷪ҇ро́кꙋ,
Е҆гда̀ вни́де къ вирсаві́и женѣ̀ ᲂу҆рі́евѣ, н҃.
[edit]

Поми́лꙋй мѧ̀, бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ ѡ҆чи́сти беззако́нїе моѐ. д҃. Наипа́че ѡ҆мы́й мѧ̀ ѿ беззако́нїѧ моегѡ̀ и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чи́сти мѧ̀: є҃. Ꙗ҆́кѡ беззако́нїе моѐ а҆́зъ зна́ю, и҆ грѣ́хъ мо́й предо мно́ю є҆́сть вы́нꙋ. ѕ҃. Тебѣ̀ є҆ди́номꙋ согрѣши́хъ и҆ лꙋка́вое пред̾ тобо́ю сотвори́хъ: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆правди́шисѧ во словесѣ́хъ твои́хъ и҆ побѣди́ши, внегда̀ сꙋди́ти тѝ. з҃. Се́ бо, въ беззако́нїихъ зача́тъ є҆́смь, и҆ во грѣсѣ́хъ роди́ мѧ ма́ти моѧ̀. и҃. Се́ бо, и҆́стинꙋ возлюби́лъ є҆сѝ, безвѣ̑стнаѧ и҆ та̑йнаѧ премⷣрости твоеѧ̀ ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ. ѳ҃. Ѡ҆кропи́ши мѧ̀ ѵ҆ссѡ́помъ, и҆ ѡ҆чи́щꙋсѧ: ѡ҆мы́еши мѧ̀, и҆ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлю́сѧ. і҃. Слꙋ́хꙋ моемꙋ̀ да́си ра́дость и҆ весе́лїе: возра́дꙋютсѧ кѡ́сти смирє́нныѧ. а҃і. Ѿвратѝ лицѐ твоѐ ѿ грѣ̑хъ мои́хъ и҆ всѧ̑ беззакѡ́нїѧ моѧ̑ ѡ҆чи́сти. в҃і. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ̀, бж҃е, и҆ дꙋ́хъ пра́въ ѡ҆бновѝ во ᲂу҆тро́бѣ мое́й. г҃і. Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀ и҆ дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ не ѿимѝ ѿ менѐ. д҃і. Возда́ждь мѝ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀ и҆ дх҃омъ влⷣчнимъ ᲂу҆тверди́ мѧ. є҃і. Наꙋчꙋ̀ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ твои̑мъ, и҆ нечести́вїи къ тебѣ̀ ѡ҆братѧ́тсѧ. ѕ҃і. И҆зба́ви мѧ̀ ѿ крове́й, бж҃е, бж҃е сп҃се́нїѧ моегѡ̀: возра́дꙋетсѧ ѧ҆зы́къ мо́й пра́вдѣ твое́й. з҃і. Гдⷭ҇и, ᲂу҆стнѣ̀ моѝ ѿве́рзеши, и҆ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ возвѣстѧ́тъ хвалꙋ̀ твою̀. и҃і. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы восхотѣ́лъ є҆сѝ же́ртвы, да́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ: всесожжє́нїѧ не бл҃говоли́ши. ѳ҃і. Же́ртва бг҃ꙋ дꙋ́хъ сокрꙋше́нъ: се́рдце сокрꙋше́нно и҆ смире́нно бг҃ъ не ᲂу҆ничижи́тъ. к҃. Оу҆бл҃жѝ, гдⷭ҇и, бл҃говоле́нїемъ твои́мъ сїѡ́на, и҆ да сози́ждꙋтсѧ стѣ́ны і҆ерⷭ҇ли̑мскїѧ: к҃а. Тогда̀ бл҃говоли́ши же́ртвꙋ пра́вды, возноше́нїе и҆ всесожега́ємаѧ: тогда̀ возложа́тъ на ѻ҆лта́рь тво́й тельцы̀.

Сла́ва:

Въ коне́цъ, ра́зꙋма дв҃дꙋ,
Внегда̀ прїитѝ дѡи́кꙋ і҆дꙋме́йскꙋ,
и҆ возвѣсти́ти саꙋ́лꙋ, и҆ рещѝ є҆мꙋ̀:
прїи́де дв҃дъ въ до́мъ а҆вїмеле́ховъ, н҃а.
[edit]

Что̀ хва́лишисѧ во ѕло́бѣ, си́льне; беззако́нїе ве́сь де́нь, д҃. Непра́вдꙋ ᲂу҆мы́сли ѧ҆зы́къ тво́й: ꙗ҆́кѡ бри́твꙋ и҆з̾ѡщре́нꙋ сотвори́лъ є҆сѝ ле́сть. є҃. Возлюби́лъ є҆сѝ ѕло́бꙋ па́че бл҃госты́ни, непра́вдꙋ не́же глаго́лати пра́вдꙋ: ѕ҃. Возлюби́лъ є҆сѝ всѧ̑ глаго́лы потѡ́пныѧ, ѧ҆зы́къ льсти́въ. з҃. Сегѡ̀ ра́ди бг҃ъ разрꙋши́тъ тѧ̀ до конца̀: восто́ргнетъ тѧ̀, и҆ пресели́тъ тѧ̀ ѿ селе́нїѧ твоегѡ̀ и҆ ко́рень тво́й ѿ землѝ живы́хъ. и҃. Оу҆́зрѧтъ првⷣнїи и҆ ᲂу҆боѧ́тсѧ, и҆ ѡ҆ не́мъ возсмѣю́тсѧ и҆ рекꙋ́тъ: ѳ҃. Сѐ, человѣ́къ, и҆́же не положѝ бг҃а помо́щника себѣ̀, но ᲂу҆пова̀ на мно́жество бога́тства своегѡ̀, и҆ возмо́же сꙋето́ю свое́ю. і҃. А҆́зъ же ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи: ᲂу҆пова́хъ на млⷭ҇ть бж҃їю во вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. а҃і. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ вѣ́къ, ꙗ҆́кѡ сотвори́лъ є҆сѝ: и҆ терплю̀ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃го пред̾ прпⷣбными твои́ми.

Въ коне́цъ, ѡ҆ маеле́ѳѣ,
ра́зꙋма дв҃дꙋ, н҃в.
[edit]

Речѐ безꙋ́менъ въ се́рдцы свое́мъ: нѣ́сть бг҃ъ. Растлѣ́ша и҆ ѡ҆мерзи́шасѧ въ беззако́нїихъ, нѣ́сть творѧ́й бл҃го́е. г҃. Бг҃ъ съ нб҃сѐ прини́че на сы́ны человѣ́чєскїѧ, ви́дѣти, а҆́ще є҆́сть разꙋмѣва́ѧй и҆лѝ взыска́ѧй бг҃а. д҃. Всѝ ᲂу҆клони́шасѧ, вкꙋ́пѣ непотре́бни бы́ша: нѣ́сть творѧ́й бл҃го́е, нѣ́сть до є҆ди́нагѡ. є҃. Ни лѝ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ дѣ́лающїи беззако́нїе, снѣда́ющїи лю́ди моѧ̑ въ снѣ́дь хлѣ́ба; гдⷭ҇а не призва́ша. ѕ҃. Та́мѡ ᲂу҆страши́шасѧ стра́ха, и҆дѣ́же не бѣ̀ стра́хъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ разсы́па кѡ́сти человѣкоꙋго́дникѡвъ: постыдѣ́шасѧ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ᲂу҆ничижѝ и҆̀хъ. з҃. Кто̀ да́стъ ѿ сїѡ́на сп҃се́нїе і҆и҃лево; внегда̀ возврати́тъ бг҃ъ плѣне́нїе люде́й свои́хъ, возра́дꙋетсѧ і҆а́кѡвъ и҆ возвесели́тсѧ і҆и҃ль.

Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зꙋма дв҃дꙋ,
Внегда̀ прїитѝ зїфе́ємъ и҆ рещѝ саꙋ́лови:
не се́ ли, дв҃дъ скры́сѧ въ на́съ; н҃г.
[edit]

Бж҃е, во и҆́мѧ твоѐ сп҃си́ мѧ и҆ въ си́лѣ твое́й сꙋди́ ми. д҃. Бж҃е, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: є҃. Ꙗ҆́кѡ чꙋ́ждїи воста́ша на мѧ̀, и҆ крѣ́пцыи взыска́ша дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ не предложи́ша бг҃а пред̾ собо́ю. ѕ҃. Се́ бо, бг҃ъ помога́етъ мѝ, и҆ гдⷭ҇ь застꙋ́пникъ дꙋшѝ мое́й: з҃. Ѿврати́тъ ѕла̑ѧ врагѡ́мъ мои̑мъ: и҆́стиною твое́ю потребѝ и҆̀хъ. и҃. Во́лею пожрꙋ̀ тебѣ̀, и҆сповѣ́мсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ бл҃го: ѳ҃. Ꙗ҆́кѡ ѿ всѧ́кїѧ печа́ли и҆зба́вилъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ на врагѝ моѧ̑ воззрѣ̀ ѻ҆́ко моѐ.

Въ коне́цъ, въ пѣ́снехъ ра́зꙋма,
а҆са́фꙋ, ѱало́мъ, н҃д.
[edit]

Внꙋшѝ, бж҃е, моли́твꙋ мою̀ и҆ не пре́зри моле́нїѧ моегѡ̀: г҃. Вонми́ ми и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀: возскорбѣ́хъ ꙾печа́лїю мое́ю꙾[2], и҆ смѧто́хсѧ д҃. Ѿ гла́са вра́жїѧ и҆ ѿ стꙋже́нїѧ грѣ́шнича: ꙗ҆́кѡ ᲂу҆клони́ша на мѧ̀ беззако́нїе и҆ во гнѣ́вѣ враждова́хꙋ мѝ. є҃. Се́рдце моѐ смѧте́сѧ во мнѣ̀, и҆ боѧ́знь сме́рти нападѐ на мѧ̀: ѕ҃. Стра́хъ и҆ тре́петъ прїи́де на мѧ̀, и҆ покры́ мѧ тма̀. з҃. И҆ рѣ́хъ: кто̀ да́стъ мѝ крилѣ̑ ꙗ҆́кѡ голꙋби̑нѣ; и҆ полещꙋ̀, и҆ почі́ю. и҃. Сѐ, ᲂу҆дали́хсѧ бѣ́гаѧ и҆ водвори́хсѧ въ пꙋсты́ни. ѳ҃. Ча́ѧхъ бг҃а сп҃са́ющагѡ мѧ̀ ѿ малодꙋ́шїѧ и҆ ѿ бꙋ́ри. і҃. Потопѝ, гдⷭ҇и, и҆ раздѣлѝ ѧ҆зы́ки и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ ви́дѣхъ беззако́нїе и҆ прерѣка́нїе во гра́дѣ. а҃і. Дне́мъ и҆ но́щїю ѡ҆бы́детъ и҆̀ по стѣна́мъ є҆гѡ̀: беззако́нїе и҆ трꙋ́дъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ непра́вда: в҃і. И҆ не ѡ҆скꙋдѣ̀ ѿ сто́гнъ є҆гѡ̀ ли́хва и҆ ле́сть. г҃і. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы вра́гъ поноси́лъ мѝ, претерпѣ́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ: и҆ а҆́ще бы ненави́дѧй мѧ̀ на мѧ̀ велерѣ́чевалъ, ᲂу҆кры́лъ бы́хъ сѧ ѿ негѡ̀. д҃і. Ты́ же, человѣ́че равнодꙋ́шне, влады́ко мо́й и҆ зна́емый мо́й, є҃і. И҆́же кꙋ́пнѡ наслажда́лсѧ є҆сѝ со мно́ю бра́шенъ: въ домꙋ̀ бж҃їи ходи́хомъ є҆диномышле́нїемъ. ѕ҃і. Да прїи́детъ же сме́рть на нѧ̀, и҆ да сни́дꙋтъ во а҆́дъ жи́ви: ꙗ҆́кѡ лꙋка́вство въ жили́щахъ и҆́хъ, посредѣ̀ и҆́хъ. з҃і. А҆́зъ къ бг҃ꙋ воззва́хъ, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша мѧ̀. и҃і. Ве́черъ и҆ заꙋ́тра и҆ полꙋ́дне повѣ́мъ и҆ возвѣщꙋ̀, и҆ ᲂу҆слы́шитъ гла́съ мо́й. ѳ҃і. И҆зба́витъ ми́ромъ дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ приближа́ющихсѧ мнѣ̀: ꙗ҆́кѡ во мно́зѣ бѧ́хꙋ со мно́ю. к҃. Оу҆слы́шитъ бг҃ъ, и҆ смири́тъ ѧ҆̀ сы́й пре́жде вѣ̑къ: нѣ́сть бо и҆̀мъ и҆змѣне́нїѧ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆боѧ́шасѧ бг҃а. к҃а. Прострѐ рꙋ́кꙋ свою̀ на воздаѧ́нїе: ѡ҆скверни́ша завѣ́тъ є҆гѡ̀. к҃в. Раздѣли́шасѧ ѿ гнѣ́ва лица̀ є҆гѡ̀, и҆ прибли́жишасѧ сердца̀ и҆́хъ: ᲂу҆мѧ́кнꙋша словеса̀ и҆́хъ па́че є҆ле́а, и҆ та̑ сꙋ́ть стрѣ́лы. к҃г. Возве́рзи на гдⷭ҇а печа́ль твою̀, и҆ то́й тѧ̀ препита́етъ: не да́стъ въ вѣ́къ молвы̀ првⷣникꙋ.к҃д. Ты́ же, бж҃е, низведе́ши и҆̀хъ въ стꙋдене́цъ и҆стлѣ́нїѧ: мꙋ́жїе крове́й и҆ льстѝ не преполовѧ́тъ дні́й свои́хъ. А҆́зъ же, гдⷭ҇и, ᲂу҆пова́ю на тѧ̀.

Сла́ва:

По з҃-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ є҃:
[edit]

Сꙋдїѝ сѣдѧ́щꙋ и҆ а҆́гг҃лѡмъ стоѧ́щымъ, ꙳ трꙋбѣ̀ гласѧ́щей, пла́мени горѧ́щꙋ, ꙳ что̀ сотвори́ши дꙋшѐ моѧ̀, ведо́ма на сꙋ́дъ; ꙳ тогда́ бо лю̑таѧ твоѧ̑ предста́нꙋтъ, ꙳ и҆ та̑йнаѧ ѡ҆блича́тсѧ согрѣшє́нїѧ. ꙳ тѣ́мже пре́жде конца̀ возопі́й сꙋдїѝ: ꙳ бж҃е ѡ҆чи́сти мѧ̀, и҆ сп҃си́ мѧ.

Сла́ва: Всѝ побди́мъ, и҆ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆срѧ́щимъ ꙳ со мно́жествомъ є҆ле́а, и҆ свѣща́ми свѣ́тлыми, ꙳ ꙗ҆́кѡ да черто́га внꙋ́трь сподо́бимсѧ. ꙳ и҆́же бо внѣ̀ двере́й пости́гнꙋвый, ꙳ бездѣ́льнѡ бг҃ови воззове́тъ: поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: На ѻ҆дрѣ̀ лежа̀ согрѣше́нїй мно́гихъ, ꙳ ѡ҆крада́емь є҆́смь въ наде́жди сп҃се́нїѧ моегѡ̀: ꙳ и҆́бо со́нъ моеѧ̀ лѣ́ности ꙳ хода́тайствꙋетъ дꙋшѝ мое́й мꙋ́кꙋ. ꙳ но ты̀ бж҃е рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, ꙳ воздви́гни мѧ̀ къ твоемꙋ̀ пѣ́нїю, да сла́влю тѧ̀.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ, мнѡ́гїѧ млⷭ҇ти сотвори́лъ є҆сѝ со мно́ю, ꙗ҆̀же не ча́ѧхъ ви́дѣти, и҆ что̀ возда́мъ твое́й бл҃гости, гдⷭ҇и мо́й гдⷭ҇и; бл҃годарю̀ твоѐ многопѣ́тое и҆́мѧ: бл҃годарю̀ твоѐ неисповѣди́мое на мнѣ̀ бл҃гоꙋтро́бїе: бл҃годарю̀ безприкла́дное твоѐ долготерпѣ́нїе. и҆ ѿ ны́нѣ застꙋпѝ, и҆ помозѝ мнѣ̀, и҆ покры́й мѧ̀ влⷣко ѿ всѣ́хъ, є҆́же не ктомꙋ̀ согрѣша́ти пред̾ тобо́ю: ты́ бо вѣ́си є҆стества̀ моегѡ̀ ᲂу҆добопоползнове́нное, ты̀ вѣ́си безꙋ́мїе моѐ, ты̀ вѣ́си мно́ю содѣ̑ѧннаѧ, ꙗ҆̀же въ вѣ́дѣнїи и҆ не въ вѣ́дѣнїи, ꙗ҆̀же вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, ꙗ҆̀же въ нощѝ и҆ во днѝ, и҆ во ᲂу҆мѣ̀ и҆ мы́сли: ꙗ҆́кѡ бла́гъ ᲂу҆́бѡ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ, ѡ҆чи́сти ѧ҆̀ росо́ю млⷭ҇ти твоеѧ̀ пребл҃гі́й гдⷭ҇и, и҆ сп҃сѝ на́съ и҆́мене ра́ди твоегѡ̀ ст҃а́гѡ, и҆́миже вѣ́си сꙋдьба́ми. ты́ бо є҆сѝ свѣ́тъ, и҆ и҆́стина, и҆ живо́тъ: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. ꙾во хра́мѣхъ꙾
  2. ꙾во и҆скꙋше́нїи мое́мъ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.