Югыт луон азьын (Герд)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Югыт луон азьын
Автор: Кузебай Герд
Поттэмын: 1919. Источник: Куӟебай Герд. Зарни кылчуръёсы. — Ижевск: Удмуртия, 1997. — Б. 66.


Югыт луон азьын


Котрыд сӥзьыл уй кадь пеймыт луиз ке,
Инъёсын вань кизили кысыны кутскиз ке,
Азвесь толэзь пилемъёс сьӧры пегӟиз ке,
Музъемлэн вылаз бус ӝутскиз ке, —
Эн шугъяськы, гажан эше:
Пеймыт луиз — югыт луон азьын!
Эн кышка неноку но, туж яратон выны,
Сьӧд-сьӧд кыйёс тынад котырад люкаськизы ке,
Пыдъёстэ жалятэк леканы кутскизы ке,
Сюрес вылад азьла палад султӥзы ке, —
Эн кышка, яратон эше:
Пеймыт луиз — югыт луон азьын!
Эн куректы, эн бӧрды весь, зарни эше,
Удмурт калык изе на шуса,
Пеймыт дуннеын улэ на шуса.
Удмуртлэн та иземез — султон, сайкан азьын, —
Эн куректы, зарни эше:
Пеймыт луиз — югыт луон азьын!