Ырымның кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ырымның кударалы


Ыраажы куш хектиң ырын дыңнап өскеш,
Ырга хандыыр апарган-даа чадавас мен.
Ыржым шөлге челер аъттыг халдып чорааш,
Ындынналдыр ырлап чоруур болган боор мен.

Чалгый хөлде өдүректер ырын дыңнааш,
Саймап чоруур апараган-даа чадавас мен.
Сайлыг черде анай-хаактар чаптап көргеш,
Чассыңнадыр чаңнап чоруур болган боор мен.

Аяс дээрде хамнаарактар ырын дыңнааш,
Азий дипти эргиксээн-даа чадавас мен.
Авам күжүр часкы чуртун сактып келгеш,
Аймаарадыр ырлап чоруур болган боор мен.

Орай күзүн дуруяалар ырын дыңнааш,
Ондап чоруур апарган-даа чадавас мен.
Оймак шөлге ойнап хөглээн чаштар көргеш,
Оран-чуртум алгап ырлаар болган боор мен.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".