Шӹргӹштӹ пушäнгӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

ШӸРГӸШТӸ ПУШÄНГӸ
Шӹргӹштӹ пушäнгӹ кушкын,
Косир дä лаштыра.
Мӹнь ӹшкежäт тидӹм ужынам.
Ӹшкет ылмыжы доно тӹдӹ сотын кайын дä
тӹтӹрä вашт укшвлäжӹ доно кÿшкӹлä кырмен.

Хӹдӹртӹш пушäнгӹм рашкалтен дä йылатен колтен.
Мам ӹштет?
Хӹдӹртӹшвлä хӹдӹртӹлӹт, валгынзышвлä валгынзыт.
Сойток- мӹнь ти пушäнгӹм ӹшке сӹнзäэм доно ужынам
Дä мырывлäэмӹн ӹлӹмешкӹштӹ
Тӹдӹм äштäш тӹнгäлäм.