Шӹргӹн соты ӹдӹржӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сöдергран Эдит

ШӸРГӸН СОТЫ ӸДӸРЖӸ
Тидӹ тенгечӹ агыл ыльы ма?-
Шӹргӹн соты ӹдӹржӹ сÿäнӹм ӹш эртäрӹ ма?
Сагажы цилäнäт сусун ӹш аеп ма?
Тӹштӹ кекäт, äнгӹрäт,
Икмахатян ялгорнат дä сусу тӹшкääт ыльы,
Тӹдӹ лÿддӹмӹ дä йÿкшӹ ыльы,
Ти вадны тӹдӹ намыс дон ваштылмын
Пӹсмäнӹштӹмäт пäлӹде дä куку гӹц
Шаршы шишкышым ядын,
Мыры семвлäм шишкен,
Йäрвлä лошты куштен кеш,
Тидӹ паштек цäшдӹмӹвлääт трÿкок ямевӹ
Ти сÿäнӹм айышывлä лошты.
Шӹргӹн соты ӹдӹржӹн ойхым пäлӹмӹжӹ ак шо.
Соты сӹнзääн, соты ÿпäн, тӹштӹ тӹлнӹмäш пеледеш
Дä шÿмвлä икмахатьын дä тыл гань йылат,
Седӹндонат сÿäнӹштӹжӹ шӹргӹ тӹрӹштӹшӹ
Йäктӹвлä вуйыштым комдык ӹштен, шалгевӹ,
Йӹрӹштӹ кожвлä сусун куштевӹ,
Лымегож аярышты мырен шалгыш,
Ош вуй пелдӹшвлä тӹрвӹвлäштӹм мадыктевӹ,
Шӹргӹ эдемвлäн йäнгӹшкӹштӹ нÿшмÿвлäжӹм вилен,
Эдемвлäжӹн сӹнзäвлäштӹштӹ йäрвлä
Тьолге кайыныт, шӹдӹрлä йыленӹт,
Лӹпӹвлä вӹд вӹлнӹ чонгештӹлӹнӹт.