Шур тӹрӹштӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Егоров Николай Петрович

ШУР ТӹРӹШТӹ
Ну, кыцe-йӓ ак ӹвӹртӹ
Рвeзӹ шӱмeм вады вeк,
Кынам коктын кӓнгӹж ӹрдӹн

Йӹрнӓ шакта, сусум шӓрeн,
Кeквлӓн мыры шукы йиш;
Шӱдӹ лыкан викӹм сӓрeн,
Вуйта мӓмнӓм мактат пиш.

Шӹшeрӓнгшӹ кловой сотым
Тӹлзӹ шӓвӓ йӹрӹм-йӹр,
Дӓ тӹрлӓлтӹт ловлӓ отын
Лыпшын шeрвлӓ доно йӹр.

Эртӹш шуды вeрeмӓэт -
Шур тӹрӹшкӹ шыпшeш йӓнг.
Вот кӓвӓнвлӓ. Тиштӹ мӓэт
Тӓнгӓшeннӓ, кӹрӹм сӓм...

Симсӹ лeнтӓн онгeт ганьы
Тeвe шӱлӓ Шурнажат.
Амыж логӹц лыды партьы
Вӹсeн лӓктӹ кӱш, ыжат!

Сары ошмам сир тӹрӹштӹ
Ныла ши коэӓн вӹд,
ӱл укшвлӓжӹм вӓк цӹвӹлтӓ
Уалажыным йӹвӹрт.

Йӹрнӓ ]акта, сусум шӓрeн,
Кeквлӓн мыры шукы йиш;
Шӱдӹ лыкан викӹм сӓрeн,
Вуйта мӓмнӓм мактат пиш.
1962