Шар-Чуглуур

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

... Чаа, дыңмам, сеңгээ мен ам бир бичии түүкуден аайтып берейн. Дээ туруп турар черниң адын 'Шар-Чуглуур' дээр. Чүге ынчап аайтып каан дээрге, бурун бир аал чазаа кудува көжүп бар чыткаш, дии бедик чиңгии кокпа оруктан чүктүг шарзы тайгаш аңдарлып каап тур.

Өгнүң ээзи ашкыяк саскалактап, эй көк дээр, хайраан шарым бертинген азы өлген болур дээш кавшалдан куду чүгүрүп бадып келирге, көөкүй шарзы адаанда дүште чок чүктүг кевээрзин оъттап турган болган чиме иргин. Ашкыяк ол черинге өөрүп, Алдай-Дээдизинге чалбарып, чажыын чажып тур. Оон ол черни 'Шар-Чуглуур' деп адаан деп бистиң кырганнар домактажыр чиме...

Сарыглар уктуг Төмур. 1939 чылда Цэнгэл сумуга төрүттүнген.
Амгы үеде пенсияда.
1998 чылдың июль 29-та автор дыңнап бижээн.

Ушта бижээн ному: Б. Баярсайхан. "О некоторых лексических особенностях языка Ценгельских тувинцев Северо-Западной Монголии", стр. 186. // ТИГИ. Учёные записки. Выпуск XIX. Республиканская типография, 2002 г. — стр. 328.