Шöртньӹ вäтӹ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Каукси Ӱлле

ШÖРТНЬӸ ВÄТӸ

Пушäнгӹвлääт шылат, шÿмбелем
пушäнгӹвлä шылат, урымы годым
мÿлäндӹ шыла кыралмы годым
шöртньӹ шыла кимӹжӹ годым
и гӹц ишкӹ кушкынат
косир млоца лин шонат

- Тиштӹ кым шöртньӹм иктӹш погымы
äвäн шöртньӹжӹ, äтян шöртньӹжӹ
эчежӹ вӹц шÿмбелетӹн шöртньӹштӹ
äкäк-шыжараквлäэтӹн кым ши
ӹдӹретӹм нäлäш тидӹ
вäтӹм токет кандаш лижӹ -

- Шалахай пулышышкет таварым нäлӹн
кышкы тенге талашет-

- Ӹшлäнем пушäнгӹ гӹц ӹдӹрӹм ӹштäш
тӹдӹм чанген лыкташ кем-

- Кышкы шöртнетшӹм нäнгет
кышкы йӹлгӹжшӹ шиэтшӹм -

- Шöртньӹ вäрешӹжок кодеш
шершÿäшлäн шим нäнгем-

- Махань пу гӹц шÿмбелем
арвäтетшӹм чангынет-

- Ик монгыржым пӹзӹлмӹ гӹц
вес монгыржым ломбы гӹц-

- Ой-ой, малын тенге шÿмбелем
пӹзӹлмӹ гӹц вäтӹ худа
пӹзӹлметшӹ мужан вет
нäл пӹзӹлмӹм худам покташ
ломбы кӹцкӹм церӹм покташ
мужан сага ӹлäш нелӹ
äшток тидӹм шÿмбелем-

- Шапки, лÿлпӹ – вäтет яжо-

- Нӹнӹ пушäнгӹ ылыт ма?
Келеш мӹлäнем вес йишвлä-

- Лÿлпӹ вäтӹ мелäн лиэш
шапки вäтӹ со шапикä
куги вäтӹ- пыле кидäн
тум гӹц вäтӹ йäнгдӹмӹ-

- Мӹнь ӹшклäнем вäтӹм чангем
мам вар мӹньӹм тымдынет-

Тенге тӹдӹ ашкедӹ,
чангыш вäтӹм шкӹлäнжӹ
пӹзӹлмӹ гӹц, олмаву гӹц дä сирень гӹц
чангыш тӹдӹ