Чугун сюрес (Герд)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Чугун сюрес
Автор: Кузебай Герд
Источник: Куӟебай Герд. Зарни кылчуръёсы. — Ижевск: Удмуртия, 1997. — Б. 115—116.


Чугун сюрес


Поезд кошке… Дыбыртэ… Туж чаляк…
Весь азьлань.

Азьлапал дораз ӧте… Серекъя…
Ворекъя.

Поезд кошке… Весь азьлань… Весь азьлань…
Туж дыртэ —

Бере кылё бусыос, нюлэсъёс,
Сьӧд дуннее.

Нунал лумбыт мынӥськом — сынӥськом,
Кошкиськом,

Сюрес весь азьлань ӧте, весь ӧте,
Лӥятэ.

Сюлэм азьлань мынэмъя шумпотэ —
Шумпотэ.

Шумпотыса гадямы дырекъя,
Туж кырӟа.

Бере кылиз сьӧд улон, сьӧд дунне,
Курадӟон.

Азьлань луоз туж эркыт, туж югыт,
Туж шулдыр.

Шунды ӝужа… Поездмы туж шултэ.
Туж кеське!

Горд шундылэн пумитаз туж дыртэ —
Зол кошке!