Чебер гужем ортчиз ини… (Верещагин)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Чебер гужем ортчиз ини…
by Григорий Егорович Верещагин


Чебер гужем ортчиз ини…


Чебер гужем ортчиз ини.
Шунды васькиз пилем сьӧры;
Сяська лудын уг адскы ни;
Куаро писпу гольык луиз.
Кытын мушъёс, бубылиос?
Кытын чирдӥсь тылобурдо?
Нунал вакчи, уин пеймыт;
Лек тӧл ялан вузса ветлэ —
Вузэ лудын, вузэ гуртын…
Кынтэ — кезьыт лымы лыктэ.
Литература

  • Верещагин Г. Е.

Чагыр, чагыр дыдыке…/Сизый, сизый голубок — Ижевск: Удмуртия, 1984.—92 с. ББК 84У