Чалга берген кыздын арманы

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Чалга берген кыздын арманы
by Тоголок Молдо

Алтымыш бутун аксаткан
Чалга кетип баратам,
Атам сатып башымды,
Малга кетип баратам.

Башы кара, буту айры,
Чалга кетип баратам.
Пайдасы жок жаныма
Жанга кетип баратам.

Жетимиш жерге киргизген,
Чалга кетип баратам.
Жээктен тышка сүлгөн
Жанга кетип баратам.

Өз башыма ээ болбой,
Малга кетип баратам.
Пайдасы жок башыма
Чалга кетип баратам.

Убалга атам карабай,
«Балам» деп мени санабай.
Кудурет мени кыз кылды,
Куураган чалга туш кылды

Бузулсун соккон дубалың,
Болбосун асый кунаның.
Боздотуп чалга жөнөткөн
Атама жетсин убалым

Алты байса дубалың,
Ат болбосун кунаның.
Ак сакал чалга кыз берген,
Атама жетсин убалым

Баласын сатып мал алып,
Атамдын күнү мал менен.
Канткенде өсөт көңүлүм,
Какайган какбаш чал менен

Ашыктуу жилик эт жесем,
Арманым калбайт ал менен.
Алтымыш күнү ойносом,
Ойнум канбайт чал менен


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.