Чазымның кударалы (Моңгуш Буян-Бадыргы)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Чазымның кударалы


Кара-бажың эжиин буза тепсипсе де,
Харның суунга холум чунуп алзымза де,
Хамнаарактың ырын дыңнап алзымза де,
Кавай черге хостуг базып чорзумза де.

Агайымның сүттүг шайын ишсимзе де,
Ажы-төлүм карактарын көрзүмзе де,
Ажык шөлге челер аъттыг чорзумза де,
Анай-хаактың мочургазы болзумза де.

Хек-даванны суйбагылап көрзүмзе де,
Кедек тейниң бажын орта үнзүмзе де,
Хемде доштуң бады баарын көрзүмзе де,
Хеңмелээн эът кара мүнүн ишсимзе де.

Аяс хүннү чаңгыс катап көрзүмзе де,
Арат чонга сөөлгү катап душсумза де,
Өөреткилээн салгалдарым парлар болду,
Өөреткилээн салгалдарым өштүү болдум.


1932


Ушта бижээн ному: Моңгуш Кенин-Лопсаң. Буян-Бадыргы. Ийи томнуг роман-эссе. — Кызыл.: "Новости Тувы", 2000 чыл, 544 арыныг, фоточуруктарлыг".