Чагыр, чагыр дыдыке (Верещагин)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
please do not remove empty parameters (see the template documentation).
Чагыр, чагыр дыдыке
by Григорий Евгеньевич Верещагин

Чагыр, чагыр дыдыке…


Чагыр, чагыр дыдыке!
Малы пыддэ жобаськод?
Чебер пие, гыдыке!
Малы ялан бӧрдӥськод?

Бадӟым будод — тӥр басьтод,
Сике мынод кырӟаса;
Ӝужыт кызэз уськытод,
Жадёд, пудэ кораса.

Мынам быроз ас пӧры,
Тонэ витё жаляса.
Шунды ватскоз сик сьӧры,
Гуртэ бертод жадьыса.

Сюдо тонэ табанен,
Йырдэ вӧйын вӧяса.
Юод мушсур чечыен,
Муми пӧзьтӥз шуыса.

Чагыр, чагыр дыдыке!
Малы пыддэ жобаськод?
Чебер пие, гыдыке!
Малы ялан бӧрдӥськод?