Ховаган мен (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ховаган мен


Салааларың аразындан
сааңайнып ага берген
АРЫГ суг-дур мен...
Көктүг-шыктыг сесерлииңде
хөлегелиг черже дүшкен
ЧАҢГЫС бүрү-дүр мен...
Дүнеки дээрден
черде сенче кылыйтыпкаш,
орук ара өжүп калган
ЧЫРЫК сылдыс-тыр мен...
Холуңга хонупкан
ХОВАР ховаган-дыр мен...
Карааң кирбиин кырлаан
КАЙГАЛ харжыгаш-тыр мен.


Кызыл
2010