Фарнæ (Багъæраты)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Фарнæ  (1911) 
by Багъæраты Созыр


ФАРНÆ


Донифарси фиццаг фунти
мегъи пъæсту фæззиндтæй.
Не' скæнæг Хуцау мæгурти
уæгъдæ кæнуй сæ зинтæй.

Арви гъæртæ фæццудæнцæ,
тухгин ех дзи æрцудæй.
Хуари хумтæ никкæлдæнцæ,
сæ нæмуг си фæгъгъудæй.

Хуæнхтæ цъæх цирен кæнунцæ,
гъæдæ содзуй сæ тæфæй, —
дортæ коммæ æсхъеунцæ,
Ирæф неуй сæ бунæй.

Зурæ хонхæй къир-уæзæгмæ
циренгæнгæ бацудæй,
Æрцудæй дуйне æцæгмæ,
нæ фидбилиз басугъдæй.

Нæ над иссæй нæхе барæ, —
нурмæ дæр нæ ку гъудæй.
О, ме'нгарæ, ниммин зарæ,
Фарнæ нæмæ æрцудæй.


1911 анзи мартъий 24 бон


This work is in the public domain in Russia according to article 6 of Law No. 231-FZ of the Russian Federation of December 18, 2006; the Implementation Act for Book IV of the Civil Code of the Russian Federation:
  • its creator didn't fight or work for Soviet Union victory during the Great Patriotic War — so the 70-year protection term is applied;
  • and the creator died before January 1, 1953 (more than 70 years ago), and has been not posthumously rehabilitated since that date;
  • and this work was first published before January 1, 1953 (more than 70 years ago).

This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928 (more than 95 years ago).


The author died in 1928, so this work is also in the public domain in other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 94 years or less (if applicable), or the copyright term is 111 years or less since publication (if applicable).