У корнывлä дон кем

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

У КОРНЫВЛÄ ДОН КЕМ
Úй жизекен йáрок (лаштык)

Лӱдмäшӹм ӧрдӹжӹш, пышем, пӱэргӹм намалат,
йӱкшӹ вуян вешлäм ыдырышылан ваштылаш пу,
чонгештӹ, пыш,
тӹнь вет иргодшы геройым намалат.

Пӹсӹн, пӹсӹн анзыкыла,
у вӹдвлäшкӹ, келгӹвлäшкӹ,
чонгештӹ, пыш,
пӹсӹн, пӹсӹн анзыкыла.

Анзылнет шäрлен вазыт у мӱлäндӹвлä,
выртышты ӹлӹмäшӹн лӱдӹш монгырвлä,
чонгештӹ, пыш,
анзылнет шäрлен вазыт у мӱлäндӹвлä.

Омыным ужын, сӹнзäвлäэм питӹрем,
икмахатян тӹлнӹм вӹдвлäштӹ сäрнем,
чонгештӹ, пыш,
омыным ужын, сӹнзäвлäэм питӹрем.