Уй (Герд)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Уй…
Автор: Кузебай Герд


Уй…


Зарни шунды пуксиз‚
Калык изьны выдӥз‚
Азвесь толэзь ӝужаз‚
Куинь пол атас чоръяз.

Калык ужам бераз
Изе шуныт корказ…
Малы‚ эше‚ бӧрдкод —
Укно дурад пуккод?

Али удмурт понна,
Шудо улон понна,
Гажан эше‚ жадьтэк
Ужа ӵыдэтскытэк.

Шудо улон вуоз.
Изись калык султоз —
Соку тон умме усёд,
Соку ӵыдэтскод!