Угӹц кого вӹдӹшкӹлä

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Ади Эндре

УГӸЦ КОГО ВӸДӸШКӸЛÄ
Мегинт нагы жизекре

Угӹц ӱштӹн йӹрäлтенä,
лач тошты ышан шамаквлä, аяран игечӹ:
угӹц кого вӹдӹшкӹлä кеäш жеп толын.

Эй, кого вӹдвлä, сӹнзäвӹдӹм лыкшы сусу,
курымаш пӹлвлä, эчеäт ма нӧртедä,
эчеäт ма лӱдӹктӹлӹдä дä токыда ӱжӹдä?

Чонгештӹ, пышна- ойхым кӹчäлмäш,
тӹтӹрä лошкы, пӹцкемӹш ытарымашкы
дä валгынзышан штурма вӹдӹшкӹ!

Когоэшнен тӹрвӹвлäм пӹзӹрäлäм,
шӱмем цаткыды лижӹ, вӹдпӧртемвлä
дон пäлӹдӹмӹ лӱдӹшвлäмäт сӹнгӹжӹ.

Якшар пыш, кавыр вешлäвлä.
Кäвäрген вазам, шонгемäм äль
тангыжеш ямат гӹнят, ӹрвезӹ эдем гань мӹнь тидӹм ӹштем.